Vakgarage kiest voor Automotive Academy

Stichting Vakgarage is met Sator Holding tot een overeenstemming gekomen wat betreft het opleiden en trainen van hun leden via Automotive Academy. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande overeenkomst met betrekking tot inkoop- en marketingactiviteiten.

Vakgarage kiest voor Automotive Academy

Vakgarage heeft voor Automotive Academy gekozen ‘omdat zij de meest complete aanbieder zijn op het vlak van opleidingen en trainingen’. De werkplaatsformule heeft haar pijlen gericht op uitbreiding van het netwerk naar 300 vestigingen. Samen met het grossiersnetwerk van Fource worden universele autobedrijven benaderd die in het profiel passen. Vakgarage staat voor hoogwaardige service en kwaliteit en onderschrijft dit met het ISO gerelateerde kwaliteitszorgsysteem "Vakplan", waarbij wordt voldaan aan internationale kwaliteitsnormen. Opleiding en training van de medewerkers is daarin essentieel.

Vishal Durgaram: "We zijn al geruime tijd erg tevreden over de samenwerking met Sator. Evenals onze leden dat zijn als het gaat om de lokale grossiers vestigingen. Opleiden via Automotive Academy is dan ook een welkome aanvulling. De opleiders binnen de Academy zijn voor ons uiteraard bekende gezichten. Maar nu hebben we alles op één plek, wel zo overzichtelijk."

Vakgarage kiest voor Automotive Academy - Automobielmanagement.nl

Vakgarage kiest voor Automotive Academy

Stichting Vakgarage is met Sator Holding tot een overeenstemming gekomen wat betreft het opleiden en trainen van hun leden via Automotive Academy. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande overeenkomst met betrekking tot inkoop- en marketingactiviteiten.

Vakgarage kiest voor Automotive Academy

Vakgarage heeft voor Automotive Academy gekozen ‘omdat zij de meest complete aanbieder zijn op het vlak van opleidingen en trainingen’. De werkplaatsformule heeft haar pijlen gericht op uitbreiding van het netwerk naar 300 vestigingen. Samen met het grossiersnetwerk van Fource worden universele autobedrijven benaderd die in het profiel passen. Vakgarage staat voor hoogwaardige service en kwaliteit en onderschrijft dit met het ISO gerelateerde kwaliteitszorgsysteem "Vakplan", waarbij wordt voldaan aan internationale kwaliteitsnormen. Opleiding en training van de medewerkers is daarin essentieel.

Vishal Durgaram: "We zijn al geruime tijd erg tevreden over de samenwerking met Sator. Evenals onze leden dat zijn als het gaat om de lokale grossiers vestigingen. Opleiden via Automotive Academy is dan ook een welkome aanvulling. De opleiders binnen de Academy zijn voor ons uiteraard bekende gezichten. Maar nu hebben we alles op één plek, wel zo overzichtelijk."