In het onderzoek is vastgesteld  dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven. Dit zijn naast een veranderende wetgeving de opkomst van elektrische voertuigen, diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air), autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance System) en tot slot de opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service).

 

Op basis van deze ontwikkelingen zijn in het onderzoek vier toekomstscenario’s uitgewerkt. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuigen gaat steeds sneller. Voertuigen worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien en te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding