Onderzoek ‘Werkplaats van de Toekomst’ gepresenteerd

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben samen een intensieve studie gedaan naar de werkplaats van de toekomst. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven?

monteur

In het onderzoek is vastgesteld  dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven. Dit zijn naast een veranderende wetgeving de opkomst van elektrische voertuigen, diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air), autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance System) en tot slot de opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service).

 

Op basis van deze ontwikkelingen zijn in het onderzoek vier toekomstscenario’s uitgewerkt. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuigen gaat steeds sneller. Voertuigen worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien en te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl

Onderzoek ‘Werkplaats van de Toekomst’ gepresenteerd - Automobielmanagement.nl

Onderzoek ‘Werkplaats van de Toekomst’ gepresenteerd

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben samen een intensieve studie gedaan naar de werkplaats van de toekomst. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven?

monteur

In het onderzoek is vastgesteld  dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven. Dit zijn naast een veranderende wetgeving de opkomst van elektrische voertuigen, diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air), autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance System) en tot slot de opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service).

 

Op basis van deze ontwikkelingen zijn in het onderzoek vier toekomstscenario’s uitgewerkt. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuigen gaat steeds sneller. Voertuigen worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien en te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl