Bert Klink is coördinator van de deeltijdopleiding Automotive bij de HAN. “De technische veranderingen gaan zo snel, dat de auto een rijdende telefoon is geworden. Auto’s worden om de elektronica heen gebouwd, terwijl de mechanische componenten steeds eenvoudiger worden. De monteur van de toekomst krijgt daardoor een andere functie: meer servicegericht, meer kennis van programmeren. Ik vraag mij zelfs af of hij nog wel ‘monteur’ blijft heten.

Let op je personeel

Bert Klink vindt dat veel werkgevers te weinig aandacht voor personeel hebben. “Als je op google naar ‘multidisciplinair monteur’ zoekt, krijg je advertenties van chipfabrikant ASML. Dat bedrijf is op zoek naar automonteurs, omdat die zo veelzijdig zijn. Monteurs doen het dus geweldig goed, maar mijn zorg is dat alle goede mensen de garages uitlopen. Ik zie nu al dat studenten op de deeltijdopleiding Automotive banen krijgen aangeboden van machinebouwers en vanuit de maakindustrie. Daarom zit ik hier. Mijn boodschap is: werkgever, let op je personeel, coach ze en biedt ze een toekomst in de autobranche.”

Bewonderingswaardige aanpakkers

Bij de Deeltijdopleiding Automotive van de HAN gaan havoscholieren, mbo-4-studenten en werkenden op mbo-niveau één dag in de week naar school. Bij die tien lesuren horen dan nog wel twintig uren zelfstudie en dat combineren veel van deze deeltijdstudenten met een baan van vier dagen in de week. Klink: “Dat zegt iets over het karakter van de deeltijdstudent. Ik vind het bewonderingswaardig.” Als toelating moeten de studenten eerst een wiskundecursus volgen en als ze eenmaal hun propedeuse hebben gehaald, krijgen ze les per module. Aan elke module zijn bepaalde vakken gekoppeld, zoals bijvoorbeeld ‘verbrandingsmotoren’ of ‘aandrijflijn’. Als afsluiting krijgen ze ook nog een opdracht voor op de huidige werkplek.

Laat ze niet ontsnappen

Het wonderlijke is dat er tot een paar jaar geleden studenten waren, die helemaal niet wilden dat hun werkgever wist dat ze een deeltijdopleiding deden. Bert Klink: “Sommige werkgevers wilden dat liever niet, omdat die jongens door hun studie overgekwalificeerd zouden worden voor het garagebedrijf en dan zouden vertrekken. Ik spreek dat tegen, want auto’s vragen straks zoveel kennis dat deze monteurs hard nodig zijn.” In vier jaar tijd kunnen de deeltijdstudenten afstuderen als ‘Bachelor of Science’ en hebben ze de ingenieurstitel op zak. Dat hoeft natuurlijk niet. Er zijn andere HAN voltijd- en deeltijdopleidingen op het gebied van automotive, zoals de tweejarige hbo-opleiding Associate degree Systeemspecialist Automotive. Bert Klink: “Mijn pleidooi is: kijk wat je in huis hebt, koester dat. Laat ze niet ontsnappen naar andere industrieën.”

Foto: Robin Britstra