MSR ‘ontwikkelt en coacht in een automotive wereld van het nieuwe normaal’

brand story

De ontwikkelingen en uitdagingen in de automotive wereld zijn veelomvattend: Schaalvergroting, elektrificatie, online, maar ook Covid-19, chiptekorten en veranderende klantbehoeften, zijn complexere vraagstukken dan voorheen. “De uitspraak van Albert Einstein wordt in de MSR-adviespraktijk dagelijks herhaald: ‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt’.

“Het geeft weer dat je uit je comfortzone moet stappen om te veranderen. En dat is precies wat er momenteel moet gebeuren. Het vereist een gedurfde visie, een uitgekiende strategie, maar ook enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen”, aldus Martin van Eck van adviesbureau MSR, die vervolgt: “Waar andere adviesbureaus- en/of coachingbedrijven stoppen, gaat MSR altijd een stapje verder. MSR gelooft in haar integrale implementatie-aanpak op drie niveaus: 1. Strategie & Visie 2. Organisatie 3. Processen en Ondersteunende Coaching. Zonder vergaande ontwikkeling van management en medewerkers zal de organisatie onvoldoende flexibel zijn met verloop als resultaat.”  Die bedrijven die hier wel permanent mee bezig zijn, hebben een enorme slagkracht. Illustratief hiervoor is de coronatijd, waarin innovatieve en door medewerkers gedragen salesprocessen versneld uit de startblokken kwamen.

Juiste keuzes

“MSR ondersteunt automerken en dealers met het maken van de juiste keuzes, de inrichting van de ideale (sales) organisatie en zoekt gezamenlijk naar manieren om verandering en ontwikkeling door te voeren, maar ook permanent te borgen. Vanzelfsprekend staan hierin nog steeds het management zelf en de medewerkers centraal”, aldus Martin van Eck. Hij voegt toe: “Performance coaching is een belangrijk onderdeel van de MSR aanpak, maar dan wel altijd praktisch vertaald naar de vloer. Het meetbaar maken van doelen is een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we de belangrijkste vier stappen geformuleerd waarbij het gehele proces ondersteund wordt door onze MSR tooling. Als eerste vragen we naar de doelen, op ieder teamniveau. Dan wijzen we de weg om de doelen te bereiken met KPI-dashboards. Als tweede stap is het belangrijk de huidige situatie en het ontwikkelpotentieel in een nulmeting goed te onderkennen met behulp van o.a. de competentiemonitor. Vervolgens is het nog essentiëler om te bepalen wat alle noodzakelijke acties zouden kunnen zijn, om de ambities waar te maken. En of er nog belemmeringen zijn. De laatste fase is dan het daadwerkelijk doen. MSR treedt in elke fase blijvend op als coach. Alle acties en resultaten worden gemonitord en er wordt continu feedback gegeven.”

Houvast

“Zijn dit dan eenvoudige processen? Vanzelfsprekend niet”, reageert Van Eck. “We geven structuur en proberen te enthousiasmeren, te motiveren. We geven houvast maar ontzorgen ook. Het is en blijft een complex veranderingsproces. Maar we zien wel dat het management de noodzaak ervan inziet en zij uit hun comfortzone stappen. Noodzakelijk om te overleven in een complexe, economische wereld.”

Dit artikel verscheen in het thema Driving Business van AM september 2021.

Wil je ook adverteren bij AM ? Neem dan contact op met Ruud Mosetti of Patrick van Tilburg

MSR ‘ontwikkelt en coacht in een automotive wereld van het nieuwe normaal’ - Automobielmanagement.nl

MSR ‘ontwikkelt en coacht in een automotive wereld van het nieuwe normaal’

brand story

De ontwikkelingen en uitdagingen in de automotive wereld zijn veelomvattend: Schaalvergroting, elektrificatie, online, maar ook Covid-19, chiptekorten en veranderende klantbehoeften, zijn complexere vraagstukken dan voorheen. “De uitspraak van Albert Einstein wordt in de MSR-adviespraktijk dagelijks herhaald: ‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt’.

“Het geeft weer dat je uit je comfortzone moet stappen om te veranderen. En dat is precies wat er momenteel moet gebeuren. Het vereist een gedurfde visie, een uitgekiende strategie, maar ook enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen”, aldus Martin van Eck van adviesbureau MSR, die vervolgt: “Waar andere adviesbureaus- en/of coachingbedrijven stoppen, gaat MSR altijd een stapje verder. MSR gelooft in haar integrale implementatie-aanpak op drie niveaus: 1. Strategie & Visie 2. Organisatie 3. Processen en Ondersteunende Coaching. Zonder vergaande ontwikkeling van management en medewerkers zal de organisatie onvoldoende flexibel zijn met verloop als resultaat.”  Die bedrijven die hier wel permanent mee bezig zijn, hebben een enorme slagkracht. Illustratief hiervoor is de coronatijd, waarin innovatieve en door medewerkers gedragen salesprocessen versneld uit de startblokken kwamen.

Juiste keuzes

“MSR ondersteunt automerken en dealers met het maken van de juiste keuzes, de inrichting van de ideale (sales) organisatie en zoekt gezamenlijk naar manieren om verandering en ontwikkeling door te voeren, maar ook permanent te borgen. Vanzelfsprekend staan hierin nog steeds het management zelf en de medewerkers centraal”, aldus Martin van Eck. Hij voegt toe: “Performance coaching is een belangrijk onderdeel van de MSR aanpak, maar dan wel altijd praktisch vertaald naar de vloer. Het meetbaar maken van doelen is een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we de belangrijkste vier stappen geformuleerd waarbij het gehele proces ondersteund wordt door onze MSR tooling. Als eerste vragen we naar de doelen, op ieder teamniveau. Dan wijzen we de weg om de doelen te bereiken met KPI-dashboards. Als tweede stap is het belangrijk de huidige situatie en het ontwikkelpotentieel in een nulmeting goed te onderkennen met behulp van o.a. de competentiemonitor. Vervolgens is het nog essentiëler om te bepalen wat alle noodzakelijke acties zouden kunnen zijn, om de ambities waar te maken. En of er nog belemmeringen zijn. De laatste fase is dan het daadwerkelijk doen. MSR treedt in elke fase blijvend op als coach. Alle acties en resultaten worden gemonitord en er wordt continu feedback gegeven.”

Houvast

“Zijn dit dan eenvoudige processen? Vanzelfsprekend niet”, reageert Van Eck. “We geven structuur en proberen te enthousiasmeren, te motiveren. We geven houvast maar ontzorgen ook. Het is en blijft een complex veranderingsproces. Maar we zien wel dat het management de noodzaak ervan inziet en zij uit hun comfortzone stappen. Noodzakelijk om te overleven in een complexe, economische wereld.”

Dit artikel verscheen in het thema Driving Business van AM september 2021.

Wil je ook adverteren bij AM ? Neem dan contact op met Ruud Mosetti of Patrick van Tilburg