Met de fabrieksfilm wil Van Klei de kwaliteit van lichtmetalen velgen benadrukken: "Het gebeurt nogal eens dat vooral een consument op basis van de prijs soms een afweging maakt om toch niet tot de aanschaf van een setje OZ over te gaan, terwijl men daardoor alle extra andere kwaliteitsaspecten over het hoofd ziet." Via de film wil Van Klei de consument en de bandenhandel laten ervaren waardoor de kwaliteit van OZ een hogere verkoopprijs tot gevolg kan hebben.