Sinds 1 november 2012 is het TPMS systeem verplicht voor alle nieuw gehomologeerde voertuigen van klasse ‘M1′ (personenvoertuigen). Vanaf 1 november 2014 zal dit voor alle nieuw verkochte  M1 voertuigen gelden in Europa. Reden voor Explora om zijn relaties te gaan bijpraten over deze  ontwikkelingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn wetgeving, uitlezen, inlezen, monteren, werkprocedures en benodigde equipment.

Aanmelden kan via secretariaat@explora.nl