Abersons vertrek hangt samen met de herschikking van de automotive divisie binnen moederbedrijf Rupro Beheer. De capital equipmentactiviteiten van Rema Tip Top werden vorig najaar overgedragen aan Explora (onder de naam Rema Tip Top Oskamp). Aberson spreekt van "een wijze stap, gezien de moeilijke marktsituatie voor equipment". Hoewel voor hemzelf binnen de nieuwe organisatie nog steeds plek was, "voelde ik dat het na ruim tien jaar tijd was om afscheid te nemen. Hoe lang blijf je iets doen? Wordt het niet tijd iets nieuws te ondernemen?"

Die vragen resulteerden in de oprichting van Eurasia-IAM (Interconnected Automotive Management), dat met name Chinese bedrijven wil bijstaan om de stap naar Europa te maken. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet om leveranciers van equipment maar om onderdelen en toebehoren. "Ik word geen importeur maar ga bedrijven adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van klantomgang, beurspresentatie en strategie. Desgewenst kan ik ze in Europa vertegenwoordigen. In Azië bestaat veel belangstelling voor levering aan Europa, maar de kennis over cultuurverschillen ontbreekt vaak."

Aberson wil binnen vier weken zijn website actief hebben (www.eurasia-iam.com). Hij werkte sinds 2002 bij Rema Tip Top en werd er medio juni 2011 directeur. Rupro Beheer verwacht in het eerste kwartaal de opvolger van Aberson bekend te kunnen maken.