Autonome auto maakt de stad leefbaarder

Zelfrijdend vervoer gaat niet alleen het fileprobleem oplossen. Het gaat ook de manier waarop we onze steden en infrastructuur inrichten drastisch veranderen dankzij de enorme hoeveelheid data die deze voertuigen genereren.

stad van de toekomst autonome auto

Gat in de weg? De autonome auto geeft het door aan de gemeente. Er komt sneller openbaar vervoer en overbodige parkeerplaatsen maken straks plaats voor openbaar groen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de invloed die het autonome verkeer op ons dagelijkse leven gaat hebben. Want met data van deze voertuigen krijgen overheden een fijnmazig beeld van wat er op de weg gebeurt, van wegonderhoud tot verkeersdoorstroming en zelfs knooppunten waar fietsers en voetgangers tegenaan lopen.

24 uur per dag

Op kleine schaal gebeurt het nu al. Steden waar Uber en Lyft actief zijn gebruiken gegevens van deze diensten om te bepalen waar haal- en brenglocaties moeten komen zodat ze het overige verkeer niet blokkeren. In de toekomst gaan steden er compleet anders uitzien zo is de verwachting. Want staat de gemiddelde auto nu 95 procent van de tijd stil, autonome deelvoertuigen rijden 24 uur per dag, elke dag. Ze staan alleen stil om op te laden of voor het nodige onderhoud. En dat gaat veel ruimte opleveren die ergens anders voor gebruikt kan worden.

Parkeergarage wordt woning

In Los Angeles zijn ze al bezig met dit toekomstscenario. Daar vragen ze projectontwikkelaars nu om parkeergarages te ontwerpen die later kunnen worden omgevormd tot woningen of winkels, wanneer de vraag naar parkeerplekken afneemt. Tegelijkertijd, met minder auto’s op de weg, kunnen complete straten en wegen worden teruggegeven aan voetgangers en fietsers. Dat levert meer plek op voor festivals en markten wat bijdraagt aan de leefbaarheid van een stad.

5G

Het verkeer dat overblijft in de stad wordt efficiënter en veiliger, zeker wanneer 5G een feit is en informatie-uitwisseling razendsnel verloopt. Autonome auto’s ‘weten’ bijvoorbeeld wanneer het verkeerslicht van kleur verandert en participeren hierop zodat er meer auto’s op het wegennet kunnen rijden zonder dat dit problemen oplevert. En ontstaat er tóch een file dan is het overige verkeer in staat zich aan te passen en snel een alternatieve route te berekenen.

Reacties

Het beeld dat in het artikel wordt geschetst gaat voorbij aan logistieke aspecten. Sowieso is het beeld eenzijdig doordat alleen wordt gekeken vanuit het perspectief van de mensen in de auto en niet vanuit de mensen die in de stad wonen. In werkelijkheid is de autonome auto wellicht een bedreiging, wat inmiddels steeds vaker onderschreven wordt. Onze onderbouwing kan hier worden gedownload: https://www.2getthere.eu/wp-content/uploads/2getthere-WP-Template-f-hr-nobleedspreads.pdf

Geplaatst door: Robbert Lohmann op
Autonome auto maakt de stad leefbaarder - Automobielmanagement.nl

Autonome auto maakt de stad leefbaarder

Zelfrijdend vervoer gaat niet alleen het fileprobleem oplossen. Het gaat ook de manier waarop we onze steden en infrastructuur inrichten drastisch veranderen dankzij de enorme hoeveelheid data die deze voertuigen genereren.

stad van de toekomst autonome auto

Gat in de weg? De autonome auto geeft het door aan de gemeente. Er komt sneller openbaar vervoer en overbodige parkeerplaatsen maken straks plaats voor openbaar groen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de invloed die het autonome verkeer op ons dagelijkse leven gaat hebben. Want met data van deze voertuigen krijgen overheden een fijnmazig beeld van wat er op de weg gebeurt, van wegonderhoud tot verkeersdoorstroming en zelfs knooppunten waar fietsers en voetgangers tegenaan lopen.

24 uur per dag

Op kleine schaal gebeurt het nu al. Steden waar Uber en Lyft actief zijn gebruiken gegevens van deze diensten om te bepalen waar haal- en brenglocaties moeten komen zodat ze het overige verkeer niet blokkeren. In de toekomst gaan steden er compleet anders uitzien zo is de verwachting. Want staat de gemiddelde auto nu 95 procent van de tijd stil, autonome deelvoertuigen rijden 24 uur per dag, elke dag. Ze staan alleen stil om op te laden of voor het nodige onderhoud. En dat gaat veel ruimte opleveren die ergens anders voor gebruikt kan worden.

Parkeergarage wordt woning

In Los Angeles zijn ze al bezig met dit toekomstscenario. Daar vragen ze projectontwikkelaars nu om parkeergarages te ontwerpen die later kunnen worden omgevormd tot woningen of winkels, wanneer de vraag naar parkeerplekken afneemt. Tegelijkertijd, met minder auto’s op de weg, kunnen complete straten en wegen worden teruggegeven aan voetgangers en fietsers. Dat levert meer plek op voor festivals en markten wat bijdraagt aan de leefbaarheid van een stad.

5G

Het verkeer dat overblijft in de stad wordt efficiënter en veiliger, zeker wanneer 5G een feit is en informatie-uitwisseling razendsnel verloopt. Autonome auto’s ‘weten’ bijvoorbeeld wanneer het verkeerslicht van kleur verandert en participeren hierop zodat er meer auto’s op het wegennet kunnen rijden zonder dat dit problemen oplevert. En ontstaat er tóch een file dan is het overige verkeer in staat zich aan te passen en snel een alternatieve route te berekenen.

Reacties

Het beeld dat in het artikel wordt geschetst gaat voorbij aan logistieke aspecten. Sowieso is het beeld eenzijdig doordat alleen wordt gekeken vanuit het perspectief van de mensen in de auto en niet vanuit de mensen die in de stad wonen. In werkelijkheid is de autonome auto wellicht een bedreiging, wat inmiddels steeds vaker onderschreven wordt. Onze onderbouwing kan hier worden gedownload: https://www.2getthere.eu/wp-content/uploads/2getthere-WP-Template-f-hr-nobleedspreads.pdf

Geplaatst door: Robbert Lohmann op