De namen van de ‘ADAS Alliantie’ werden deze week tijdens het ITS European Congress over smart mobility bekendgemaakt. Al die organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen voegde de daad bij het woord met de lancering van de nieuwe online community ‘Slimonderweg.nl’ waar weggebruikers elkaar informeren en waar feitelijke informatie wordt gedeeld over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit zoals rijhulpsystemen.

Onbekend

Deze systemen worden beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Nu al kunnen ze bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt echter dat ADAS bij grofweg 50 procent van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht gestegen. Bestuurders lijken daarmee niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto

Minder alert

“Het is goed dat er nu een initiatief is om de toepassing van ADAS te versnellen: hoe eerder ze op de weg zijn, hoe meer veiligheidswinst we mogen verwachten”, zegt Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder bij de SWOV. Daarbij gaat het in het ADAS Convenant alleen om ADAS die een bewezen positief effect hebben op verkeersveiligheid, duurzaamheid óf doorstroming en in ieder geval geen negatief effect hebben op verkeersveiligheid. Van der Knaap: “Er zijn systemen die specifiek gericht zijn op veiligheid en er zijn systemen die specifiek gericht zijn op het vergroten van het rijcomfort. Bij die laatste systemen is het belangrijk om erop te letten dat dit niet leidt tot minder alerte bestuurders.”

ADAS Alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, de BOVAG, en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: Achmea, Arcadis, Carglass, CBR, Euro NCAP, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, gemeente Rotterdam, gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux, Innovam, IVA Driebergen Business School, Malin, Nederlandse Kampeerauto Club, Pilkington Benelux AGR, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant/SmartwayZ, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, RDW, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SWOV, Syndesmo, The Plan B Company, TNO, TU-Delft, TUe, Vereniging Zakelijke Rijders, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE.