Vanuit de hierboven beschreven visie ontstaan twee toekomstbeelden: aantrekkelijke groene steden waar zelfrijdende auto’s efficiënt door de stad manoeuvreren en een situatie van ontstedelijking met een toename van het verkeer. Volgens Martijn Hollestelle, die de effecten van zelfrijdende auto’s op de stedelijke ontwikkeling in kaart bracht, is de toekomstige impact van zelfrijdende auto’s op de stad nog erg ongewis zo laat hij weten in magazine GO!Mobility van RAI Vereniging. “Veel hangt af van het scenario. Als de studie een ding duidelijk maakt dan is het wel dat de uitdagingen voor het stedelijke netwerk niet moeten worden onderschat. Hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets zullen, wat de uiteindelijke effecten van autonoom rijden ook zullen zijn, een belangrijke en onmisbare schakel blijven in de stedelijke mobiliteit.’

Vier scenario’s

Het onderzoek van Hollestelle is gebaseerd op vier scenario’s. Scenario 1 gaat uit van uitsluitend gedeelde zelfrijdende auto’s, die zich als een soort deeltaxi’s door het verkeer bewegen en die alle OV vervangen. In scenario 2 rijden alleen volledig autonome auto’s die in privébezit zijn. De ruimtelijke kwaliteitswinst in hoog stedelijk gebied is hier relatief groter dan in andere scenario’s, waardoor er een grotere voorkeur ontstaat om in de stad te gaan wonen. In 3 zijn alleen zelfrijdende auto’s op de snelweg toegestaan en 4 baseert zich op autonoom rijden zonder dat dit capaciteitsvoordelen oplevert.

Kansen zelfrijden

Hollestelle stelt vast dat scenario’s met zelfrijdende auto’s in een aantal gevallen voordelen kunnen opleveren. In het scenario waar alle auto’s volledig autonoom rijden, maar in privébezit zijn, worden stedelijke gebieden en omliggende wijken aantrekkelijker doordat de ruimtelijke kwaliteit significant toeneemt. Dit compenseert de groeiende congestie op het stedelijke wegennet. In het scenario waarbij geen sprake is van capaciteitsvoordelen vindt juist een tegenovergestelde ontwikkeling plaats.

Het advies van Hollestelle aan beleidsmakers is daarom dat het beslist de moeite waard is om de kansen van zelfrijden te omarmen. “Zeker waar het gaat om veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Een zelfrijdende auto blijft echter een voertuig met de daarbij behorende problematiek. De oplossingen die nu worden verkend met OV en fiets blijven daarom naar mijn mening niet minder relevant.”