‘Zelfrijdende auto gaat maar 4 jaar mee’

Zelfrijdende auto’s gaan zo intensief gebruikt worden dat ze maar vier jaar meegaan. Dit voorspelt John Rich die aan het hoofd staat van Ford Autonomous Vehicles. Hij weerspreekt daarmee beweringen dat de vraag naar auto’s door de komst van autonome voertuigen gaat dalen.

Rich deed zijn uitspraken tegenover de Britse krant The Telegraph. “Wat mij het minst bezighoudt is wel een dalende vraag naar auto’s. In deze business is een voertuig na vier jaar rijp voor de sloop.”

Deelauto’s

De Ford topman heeft het dan overigens niet over autonome auto’s in particulier bezit, maar over zelfrijdende deelauto’s die 24/7 beschikbaar zijn. Dit is het scenario waar de industrie nu vooral op inzet. Zo wil Ford een autonome MaaS-vloot samenstellen die door andere bedrijven gebruikt kan worden voor bezorg- of taxidiensten. Ford-dochter Argo AI, dat de techniek voor zelfrijdende auto’s ontwikkelt, voert in dit kader momenteel tests uit in vijf verschillende Amerikaanse steden.

Sneller slijten

Analysten hebben eerder hun zorgen geuit dat het particuliere autobezit met de komst van de autonome auto sterk gaat dalen, omdat de eigen auto vervangen zou worden door autonome mobiliteitsdiensten. Rich beargumenteert echter dat een vloot zelfrijdende auto’s weliswaar goedkoper en efficiënter vervoer biedt, maar dat als gevolg hiervan de auto’s zo intensief ingezet worden dat ze sneller slijten. “Alles wijst erop dat als de kilometerkostprijs daalt, het gebruikt stijgt. Er gaan simpelweg meer mensen gebruik van maken.”

‘Zelfrijdende auto gaat maar 4 jaar mee’ - Automobielmanagement.nl

‘Zelfrijdende auto gaat maar 4 jaar mee’

Zelfrijdende auto’s gaan zo intensief gebruikt worden dat ze maar vier jaar meegaan. Dit voorspelt John Rich die aan het hoofd staat van Ford Autonomous Vehicles. Hij weerspreekt daarmee beweringen dat de vraag naar auto’s door de komst van autonome voertuigen gaat dalen.

Rich deed zijn uitspraken tegenover de Britse krant The Telegraph. “Wat mij het minst bezighoudt is wel een dalende vraag naar auto’s. In deze business is een voertuig na vier jaar rijp voor de sloop.”

Deelauto’s

De Ford topman heeft het dan overigens niet over autonome auto’s in particulier bezit, maar over zelfrijdende deelauto’s die 24/7 beschikbaar zijn. Dit is het scenario waar de industrie nu vooral op inzet. Zo wil Ford een autonome MaaS-vloot samenstellen die door andere bedrijven gebruikt kan worden voor bezorg- of taxidiensten. Ford-dochter Argo AI, dat de techniek voor zelfrijdende auto’s ontwikkelt, voert in dit kader momenteel tests uit in vijf verschillende Amerikaanse steden.

Sneller slijten

Analysten hebben eerder hun zorgen geuit dat het particuliere autobezit met de komst van de autonome auto sterk gaat dalen, omdat de eigen auto vervangen zou worden door autonome mobiliteitsdiensten. Rich beargumenteert echter dat een vloot zelfrijdende auto’s weliswaar goedkoper en efficiënter vervoer biedt, maar dat als gevolg hiervan de auto’s zo intensief ingezet worden dat ze sneller slijten. “Alles wijst erop dat als de kilometerkostprijs daalt, het gebruikt stijgt. Er gaan simpelweg meer mensen gebruik van maken.”