Een autonoom rijsysteem (automated driving feature) moet voldoende duidelijk worden omschreven zodat het niet kan misleiden. Dat behelst ook uitleg over de omstandigheden waaronder dat systeem kan functioneren. Die omschrijving moet voldoende duidelijk zijn om een autonoom rijsysteem te kunnen onderscheiden van één voor bestuurdersassistentie (assisted driving feature). Als beide systemen worden omschreven, dan moeten ze ook nadrukkelijk van elkaar worden onderscheiden. “Een ‘assisted driving feature’ moet niet zodanig worden omschreven dat het de indruk zou kunnen wekken dat het om een ‘automated driving feature’ gaat,’’ aldus de richtlijnen. Ook de naamaanduiding moet zodanig zijn dat er geen verwarring kan optreden. Desnoods moeten extra toevoegingen worden gebruikt om duidelijk te maken dat de bestuurder te allen tijde de controle moet houden.

Voorhoede

Directeur Mike Hawes: “Groot-Brittannië zit in de voorhoede bij de introductie van autonoom rijdende voertuigen, wat een enorm potentieel heeft om levens te redden, de mobiliteit voor iedereen te verbeteren en voor economische groei te zorgen. Het is essentieel dat deze revolutionaire technologie accuraat en verantwoordelijk wordt gemarket en we zijn erg blij dat we de auto-industrie, de overheid en andere belangrijke betrokkenen bij elkaar hebben gebracht om een reeks leidende principes op te stellen die er voor zorgen dat consumenten duidelijkheid hebben over en vertrouwen kunnen hebben in de mogelijkheden als deze geavanceerde voertuigen voor het eerst in de showroom komen.’’

Lees ook:
Apple lijkt toch op weg naar autonome auto