Colofon

Automobiel Management is een uitgave van:

ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: 010-280 1000
klantenservice@automobielmanagement.nl

Juridische naam voor abonnementen

ProMedia Publishers B.V.

Juridische naam voor evenementen

ProMedia Productions B.V.

Uitgever:

Joan Blaas

Redactie:

Michael van Wijngaarden (coördinator AM.nl & magazine)
Tel: 06-36153760
michael.van.wijngaarden@promedia.nl

Advertentieverkoop:

Niels Singeling, Business Unit Manager Automotive
Tel: +31(0)10-280-1043
niels.singeling@promedia.nl

Ruud Mosetti, verkoop binnendienst
Tel.: 0570-581001
ruud.mosetti@promedia.nl

Patrick van Tilburg, senior adviseur Media & Events
Tel.: 06-26110245
patrick.van.tilburg@promedia.nl

Traffic:

Arwin Veldkamp
Tel.: +31 (0)10-2801003
traffic@automobielmanagement.nl

Abonnementen:

Voor vragen over abonnementen, bezorging en/of adreswijzigingen kunt u contact opnemen via:
Tel.: +31 (0)10-280-1000
E-mailadres: klantenservice@automobielmanagement.nl

Abonnementstarieven

Bekijk de actuele tarieven op de abonnerenpagina.

Jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats.