Daar moeten vijfentwintighonderd vaste werknemers en vijfduizend parttime krachten voor het eind van het jaar zijn verdwenen. Elders in de wereld verdwijnen nog eens zeshonderd banen. Met de operatie wil BMW zeker een half miljard euro per jaar besparen op de arbeidskosten.