De uitspraak was onverwacht en vooral verrassend. UAW is in Michigan een zeer machtige partij die voor de werknemers in de auto-industrie meer dan een halve eeuw lang niet alleen de betere werkomstandigheden heeft afgedwongen, maar vooral ook zeer ruime ziektekostenregelingen en pensioenen. Die financiële molensteen heeft de grote drie altijd in een nadelige positie gehouden ten opzichte van de buitenlandse autofabrikanten in de VS, waarvan de werknemers niet bij een vakbond zijn aangesloten. Een paar jaar geleden werd berekend dat die voorzieningen bij GM zo’n tweeduizend dollar per auto kostprijsverhogend werken.
UAW-president Ron Gettelfinger zei gisteren dat zijn leden bereid zijn te accepteren dat de vakbond het contract uit 2007 te wijzigen en daarmee deze voorzieningen op te offeren, om te voorkomen dat GM en Chrysler failliet gaan. De UAW heeft de huidige situatie volledig onderschat en is zich er plotseling van bewust geworden dat als beide of  één van de fabrikanten in Chapter 11 (het Amerikaanse surseance van betaling) terecht komt, de bond letterlijk buiten spel staat en al zijn macht kwijt is.
Morgen (vrijdag 5 december) komen Wagoner (GM), Nardelli (Chrysler) en Mulally (Ford) op het matje bij het Congres en zij zullen vergezeld worden van Ron Gettelfinger, die hun pleidooi zal ondersteunen in de pogingen om financiële steun te krijgen. Overigens is Richard Wagoner intussen gesignaleerd op de passagiersstoel van een hybride Chevrolet Malibu, onderweg van Detroit naar Washington. Twee weken geleden nog verscheen het drietal topmannen elk apart in hun dure business jets in de hoofdstad, wat grote irritatie wekte bij de leden van het Congres en het publiek in het algemeen.