In totaal brachten de Japanners 876.126 auto’s aan de man vergeleken bij 693.759 in maart 2009.
Het nieuws zorgde er voor dat het aandeel Toyota op de beurs van Tokyo een flinke sprong omhoog maakte. Bovendien gaan analisten er van uit dat Toyota het zojuist afgesloten boekjaar waarschijnlijk toch nog met winst af heeft kunnen sluiten. In februari gaf het bedrijf zelf nog aan over het boekjaar 2009/10 een verlies van zo’n 160 miljoen te verwachten maar de gunstige gang van zaken van de afgelopen maanden kan alsnog voor een ommekeer hebben gezorgd.