‘We drijven onze traditionele activiteiten op en begeven ons op nieuwe domeinen voor onze onderneming. In de genetwerkte wereld van vandaag profiteren we daarbij optimaal van onze uitgebreide technische en sectorale kennis’, zei dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch, tijdens de jaarlijkse persconferentie van de Bosch Groep. Alle divisies hebben in het eerste kwartaal van 2014 duidelijk vooruitgang geboekt en Bosch wil dit resultaat in de rest van het jaar nog versterken. Denner, die in de raad van bestuur ook verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling, vraagt de politieke wereld om zich meer te engageren voor innovatie. ‘Duitsland en andere Europese landen moeten zich op vlak van onderzoek en ontwikkeling kunnen meten met de toonaangevende landen in de wereld.’

Boekjaar 2013: omzet en winst gestegen

In het boekjaar 2013 steeg de omzet van Bosch met 3,1 procent naar 46,1 miljard euro (*jaar daarvoor aangepast naar 44,7 miljard euro). Aangepast voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 6,3 procent. Met negatieve wisselkoerseffecten van ongeveer 1,5 miljard euro had het omzetcijfer aanzienlijk te lijden onder de sterke euro. Met betrekking tot de winst voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) bedroeg de operationele marge van Bosch exclusief speciale effecten zes procent. Dat komt overeen met een EBIT van 2,8 miljard euro. De mooie groei van de divisie automobieltechnologie heeft aanzienlijk bijgedragen tot dit betere resultaat.

Werkgelegenheid

Voor 2014 gaat Bosch er voornamelijk voor de groeiregio Azië Pacific van uit dat er meer personeel nodig zal zijn. In totaal moeten wereldwijd ongeveer 9.000 hooggeschoolden (universitair diploma) worden aangetrokken. De onderneming wil in Duitsland ongeveer 800 hooggeschoolden in dienst nemen. Het aantal nieuwe mensen die een opleiding moeten krijgen, zal in Duitsland met ongeveer 1.400 op hetzelfde niveau als vorig jaar blijven. Het aantal werknemers van de Bosch Groep steeg in 2013 met ongeveer 8.500 naar 281.000 (*jaar daarvoor aangepast naar 273.000).

Klik hier voor een uitgebreid persbericht (Engels)