Nissan zag de operationele winst in de eerste helft van haar boekjaar – tot eind september – met 14 procent teruglopen naar omgerekend 2,94 miljard euro. Voor het hele boekjaar rekent het bedrijf nu op een winstdaling met rond de 10 procent. In de eerste helft van het boekjaar daalde de omzet ook met 10 procent. Worden valutaschommelingen buiten beschouwing gelaten, dan komt een groei met 3 procent uit de bus.

Door de problemen met kleine auto’s (kei-cars) op de Japanse markt, die voor Nissan worden gebouwd door het met gebruiksgegevens sjoemelende Mitsubishi, verkocht Nissan in de afgelopen zes maanden nauwelijks meer auto’s dan een jaar eerder. De teler bleef staan op 2,616 miljoen vergeleken bij 2,613 miljoen in de eerste helft van 2015/16. Een lichte stijging van de verkopen in Europa, de VS en China werd door de scherpe daling op de Japanse thuismarkt nagenoeg ongedaan gemaakt.