Die dealers vreesden dat Audi met de plannen om zelf auto’s in China te gaan bouwen en op de markt te brengen hun positie en winstmarge danig zou ondermijnen. Ze dreigden met een verkoopstaking en met juridische stappen om hun schade te verhalen. Die dreigementen worden door Audi serieus genomen want nu heeft de Duitse autobouwer meegedeeld de plannen met SAIC voorlopig niet verder uit te voeren. In een brief aan de dealers stelt Audi dat het eerst met hen overeenstemming wil bereiken over hun bezwaren voordat er met SAIC verder onderhandeld zal worden. Volgens Audi zal het wel maart worden voordat de zaken geregeld kunnen zijn.