Tot eind november waren er 402.800 nieuwe auto’s met een elektrische aandrijving gebouwd, dat is ook weer bijna 45 procent meer dan een jaar geleden.

China wil ‘officieel’ een vooraanstaande rol spelen bij de opmars van elektrische auto’s. De regering in Beijing stimuleert dat ook met aankoopsubsidies, mede om de luchtvervuiling terug te dringen. Bovendien heeft de overheid verordonneerd dat minstens 8 procent van elke daar gebouwde auto elektrisch moet zijn. De productie loopt ook gelijk op met de afzet, want in de eerste tien maanden van dit jaar werden 337.000 nieuwe auto’s met zogenaamde alternatieve aandrijving verkocht.

Critici wijzen er wel op dat zowel de productie als de verkopen sterk afhankelijk zijn van de staatssteun, een verschijnsel dat zich ook in veel andere landen voordoet. Ook bestaat er nog al wat twijfel over de cijfers. Het aantal van 402.800 en de 40 procent komen van de Chinese instelling CAAM. Het ‘westerse’ IHS Automotive berekent echter dat er tot nu toe dit jaar niet meer dan 265.600 elektrische voertuigen zijn gebouwd in China zelf.