Volgens berichten in de pers heeft de regering in Londen de directie van Toyota een brief gestuurd met allerlei toezeggingen over de regelingen voor de handel na Brexit. De minister voor business heeft het bestaan van die brief bevestigd maar wil de inhoud niet onthullen.

Wat er met die handel, met name van en naar de rest van de EU, gebeurt nadat de Britten die EU hebben verlaten is echter een ontzettend heet hangijzer in Groot-Brittannië. Wat aan Toyota is beloofd, kan mogelijk iets onthullen over de Britse inzet bij de net op gang gekomen onderhandelingen met Brussel, denken de parlementsleden. "Wij willen graag weten wat er in die brief staat omdat dat de belastingbetaler mogelijk geld gaat kosten. Het kan niet zo zijn dat de regering overal douceurtjes aan het uitdelen is," aldus Nicky Morgan, voorzitter van de kamercommissie voor financiën.

De argwaan wordt nog verder aangezwengeld door het feit dat Carlos Ghosn vorig jaar als toen nog topman van Nissan ook al schriftelijk allerlei beloften heeft losgepeuterd om hem over te halen fors te investeren in Sunderland en daar ook de nieuwe Qasqai voor zowel de Britse als de buitenlandse markten te bouwen. Ook de inhoud van die afspraken is nooit aan de openbaarheid prijs gegeven.