Justitie had de documenten in beslag genomen bij invallen bij kantoren van Volkswagen in maart vorig jaar. Daarbij gaat het om het onderzoek dat Volkswagen zelf liet instellen naar alle aspecten van de sjoemelsoftware.

Sinds de invallen probeert Volkswagen te voorkomen dat justitie dat interne materiaal mag gebruiken. In juli vorig jaar verbood het gerechtshof justitie inderdaad om er in te kijken maar het autoconcern heeft de zaak nu in hoogste instantie bij de Federale Rechtbank van Freiburg verloren. Volgens die rechter doet de inbeslagname van de rapporten geen afbreuk aan het recht van VW op een eerlijke rechtszaak. Volkswagen is ondanks het feit dat de zaak is verloren toch blij dat er nu duidelijkheid is geschapen en zal de uitspraak respecteren. Ook zal het concern verder alle medewerking verlenen aan de onderzoeken. Het gevolg van de uitspraak is dat de inhoud van de interne rapportage, die tot nu toe nooit naar buiten is gebracht, straks bij de uiteindelijke rechtszaken op straat komt te liggen.