De rechter hield hem tot nu toe vast om te voorkomen dat hij alsnog bewijsstukken of andere documenten kon vernietigen of met andere betrokkenen zou kunnen praten. Stadler is al die tijd opgesloten geweest in het Huis van Bewaring in Augsburg. Hoewel er volgens de rechter nog altijd zware bewijzen tegen hem bestaan, is Stadler voorlopig toch op borgtocht vrijgelaten.  

Hem is ten strengste verboden om met potentiële getuigen te praten en wordt opnieuw opgepakt als blijkt dat dat toch gebeurt. "De rechtbank is op de hoogte van het feit dat er nog sterke verdenkingen tegen hem bestaan. Maar de rechtbank acht het aanvaardbaar en te rechtvaardigen om hem onder voorwaarden vrij te laten," aldus een verklaring van het Beroepshof in München.

Stadler werd eerder deze maand door de Raad van Bestuur van Volkswagen AG ontslagen als CEO van Audi omdat hij zijn functie niet langer kon uitoefenen.