Renault Deutschland denkt bij de primaire dealers vooral aan overnames en fusies en bij de kleinere bedrijven aan bedrijfsbeëindigingen van oudere eigenaren.

“We hebben te maken met veranderende omstandigheden en nieuwe marktomstandigheden,” zegt bestuursvoorzitter Christoph Mittelberger. Hij wil aan de tweelagen-structuur in het dealernetwerk niets veranderen maar wel veel meer schaalgrootte bereiken. “We hebben grote en kleine handelaren en willen daarmee ook zaken blijven doen. Dat partnernetwerk geeft ons ook een voorsprong op de concurrentie. Maar veel secundaire partners zijn al op een gevorderde leeftijd en hebben vaak geen geschikte opvolger. Anderen hebben problemen met de prestaties en het vereiste kwaliteitsniveau. Veel van die bedrijven betwijfelen ook of ze de hoge investeringen die nodig zijn voor de moderniseringsslag wel op kunnen brengen.”

Renault Deutschland zelf heeft de buitendienst vooruitlopend op de sanering al gereorganiseerd. Deze herstructurering geldt overigens alleen voor Duitsland en speelt niet bij Renault in Nederland, heeft een woordvoerder desgevraagd meegedeeld.