Bovendien zal het aantal faillissementen en wanbetalingen ook in de komende jaren blijven stijgen.

In Duitsland lijkt het erop dat de vette jaren, gekenmerkt door weinig faillissementen en betalingsachterstanden, voorbij zijn. In 2018 nam de autoproductie met 9,3 procent af en ook in 2019 zet deze daling zich volgens Atradius door. De Duitse auto-industrie wordt extra zwaar getroffen door een aantal grote uitdagingen, zoals de dalende verkopen in China, de dreiging van Amerikaanse importheffingen en de opkomst van e-mobiliteit en autodelen.

De grotere leveranciers lijken op het eerste gezicht goed in staat zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Ondanks hun dalende omzet en rentabiliteit, zijn ze op de wereldmarkt nog altijd een speler van betekenis. Dankzij goede opbrengsten in het verleden beschikken deze bedrijven over voldoende financiële buffers om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Deze investeringen zijn nodig om de concurrentie voor te blijven op het gebied van nieuwe trends en technologieën, zoals elektromotoren, connected driving en zelfrijdende auto’s. Het zijn vooral kleinere leveranciers die met hogere kredietrisico’s te maken kunnen krijgen. Sinds eind 2018 is sprake van een stijging van het aantal betalingsachterstanden en de verwachting is dat deze trend doorzet. Daarnaast verwacht Atradius dat het aantal faillissementen in de komende 12 maanden met 2 procent zal stijgen.