ACEA verwijt EU-landen te weinig laadpalen

De Europese koepel voor de auto-industrie ACEA laakt het ernstige gebrek aan laadinfrastructuur voor elektrische en andere ‘alternatief-aangedreven’ auto’s in Europa. ACEA vraagt daarom dringend om een samenhangend plan om de overgang naar zero-emissie mobiliteit in Europa mogelijk te maken.

“Dat moet gaan over een massale versnelling van de laad- en bijtank-infrastructuur alsmede betekenisvolle steun voor de aankoop van EV’s om de verkopen te stimuleren, zodat we de door de EU gestelde doelen ook kunnen halen.”

Volgens het jaarlijkse voortgangsrapport waren er in 2018 in de hele EU rond de 145.000 laadpunten voor EV’s. Dat is weliswaar drie keer zoveel als vijf jaar eerder, maar is bij lange na niet voldoende om de 2,8 miljoen laadpunten die in 2030 nodig zijn te halen. Bovendien zijn die laadpunten zeer onevenwichtig verspreid.

Vier landen goed voor 75%

Vier landen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, zijn samen goed voor meer dan driekwart van alle laadpunten. Het gebrek aan infrastructuur is ook direct terug te vinden in de populariteit van elektrisch rijden, stelt ACEA. In bijna alle EU-landen met minder dan één laadpunt per 100 kilometer weg ligt het aandeel EV’s ook onder de één procent.

“Onze autosector staat te springen om zo snel mogelijk naar zero-emissie mobiliteit te gaan. Maar die overgang is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het vereist een 360 graden aanpak,” verwoordt Carlos Tavares die behalve CEO van PSA ook voorzitter is van ACEA.

Drastisch investeren

“Van onze kant bieden we een voortdurend toenemende keus uit alternatief-aangedreven auto’s aan onze klanten. Daarmee gelijk opgaand moeten overheden in de hele EU met dezelfde snelheid drastisch meer investeren in infrastructuur. Ook moeten er duurzame koopsubsidies komen die gelijkluidend zijn in de hele EU.”

ACEA verwijt EU-landen te weinig laadpalen - Automobielmanagement.nl

ACEA verwijt EU-landen te weinig laadpalen

De Europese koepel voor de auto-industrie ACEA laakt het ernstige gebrek aan laadinfrastructuur voor elektrische en andere ‘alternatief-aangedreven’ auto’s in Europa. ACEA vraagt daarom dringend om een samenhangend plan om de overgang naar zero-emissie mobiliteit in Europa mogelijk te maken.

“Dat moet gaan over een massale versnelling van de laad- en bijtank-infrastructuur alsmede betekenisvolle steun voor de aankoop van EV’s om de verkopen te stimuleren, zodat we de door de EU gestelde doelen ook kunnen halen.”

Volgens het jaarlijkse voortgangsrapport waren er in 2018 in de hele EU rond de 145.000 laadpunten voor EV’s. Dat is weliswaar drie keer zoveel als vijf jaar eerder, maar is bij lange na niet voldoende om de 2,8 miljoen laadpunten die in 2030 nodig zijn te halen. Bovendien zijn die laadpunten zeer onevenwichtig verspreid.

Vier landen goed voor 75%

Vier landen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, zijn samen goed voor meer dan driekwart van alle laadpunten. Het gebrek aan infrastructuur is ook direct terug te vinden in de populariteit van elektrisch rijden, stelt ACEA. In bijna alle EU-landen met minder dan één laadpunt per 100 kilometer weg ligt het aandeel EV’s ook onder de één procent.

“Onze autosector staat te springen om zo snel mogelijk naar zero-emissie mobiliteit te gaan. Maar die overgang is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het vereist een 360 graden aanpak,” verwoordt Carlos Tavares die behalve CEO van PSA ook voorzitter is van ACEA.

Drastisch investeren

“Van onze kant bieden we een voortdurend toenemende keus uit alternatief-aangedreven auto’s aan onze klanten. Daarmee gelijk opgaand moeten overheden in de hele EU met dezelfde snelheid drastisch meer investeren in infrastructuur. Ook moeten er duurzame koopsubsidies komen die gelijkluidend zijn in de hele EU.”