Tot nu toe werd er altijd van uitgegaan dat dat op 31 december dit jaar zou gebeuren maar een rechtbank in Trier heeft daar een streep door gehaald. Sterker nog: de rechter stelt dat de verjaringstermijn nog niet eens is begonnen omdat er nog veel te veel onduidelijkheid heerst over wie en voor hoeveel nu eigenlijk precies moet opdraaien voor de geleden schade. Dat ligt, stelt de Trierse rechter, mede aan de Volkswagen Groep die veel rechtszaken traineert door in beroep te gaan of nieuwe vragen op te roepen.

VW kan dat gedaan hebben om op verjaring te gokken maar die vlieger gaat niet op, zegt de rechtbank in Trier. Het Bundesgericht in Berlijn zal eerst duidelijkheid moeten verschaffen over het hoe en waarom voordat de verjaringstermijn kan gaan tellen. “Die termijn kan pas dan beginnen als de door het uitlaatgasschandaal getroffenen een redelijke inschatting kunnen maken wat van rechtswege mogelijk is. Zolang Volkswagen een oordeel in hoogste instantie verhindert zal de verjaringstermijn niet beginnen te lopen,” legt een bij de zaak betrokken advocaat uit.