De drie bedrijven kwamen tussen 2004 en 2013 twee keer per jaar bijeen met staalfabrikanten, smederijen en toeleveranciers aan de staalsector. Daar hebben ze volgens de toezichthouder informatie uitgewisseld over staalprijzen. Daarmee hebben ze de mededingingsregels overtreden.

De autofabrikanten hebben meegewerkt aan het onderzoek en erkennen dat ze fout zaten. Dat nam de mededingingsautoriteit mee in de berekening van de boetes. De hoogte van de boetes is pas definitief als de rechter die goedkeurt.

Staal is een belangrijk product voor de auto-industrie. Gemiddeld is in elke auto zeker 900 kilo staal verwerkt. Het kartel onderhandelde over de staalaankoop die nodig was voor auto-onderdelen als krukassen en stuurstangen.