Door de coronacrisis stellen ondernemers investeringen in het wagenpark uit. Het totale aantal registraties van bedrijfsauto’s in maart daalde met 47,3 procent ten opzichte van 2019.

Het sterkst liepen de verkopen van kleinere bedrijfsauto’s zoals bestelbusjes terug. Van dit soort wagens werden er iets meer dan 83.000 op kenteken gezet, een daling van net geen 50 procent op jaarbasis. Ook de verkoop van middelgrote tot zware vrachtwagens ging sterk achteruit.

In het eerste kwartaal werden in totaal 413.327 bedrijfswagens verkocht. Dat is een daling van ruim 23 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar.