APS: CO2-regels brengen autofabrikanten en toeleveranciers in gevaar

Niet de Brexit, niet Trumps handelsoorlog maar de CO2-voorschriften zijn de grootste bedreiging voor de Europese autofabrikanten. Industrieel, financieel en commercieel moeten ze een antwoord vinden om niet in zwaar weer terecht te komen.

APS: CO2-regels brengen autofabrikanten en toeleveranciers in gevaar

Dat stelt de researchafdeling van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, in een recent verschenen onderzoeksrapport. Op eigen kracht zal het de auto-industrie niet lukken om te voldoen aan de verdere aanscherping van de Europese CO2-regels. Bovenop de reductie van -20% voor de komende 2 jaar besloot de EU dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 2025 nog eens met 15% lager moet zijn en in 2030 met -37,5%. Volgens de onderzoekers zijn de negatieve gevolgen op korte termijn (2020) al merkbaar: de gemiddelde prijs van Europese auto’s stijgt (+2,7%), de productie valt terug (-3,1%) en 60.000 banen komen op de tocht te staan.

Industriële, financiële en commerciële bedreiging

Johan Geeroms, hoofd risk underwriting Euler Hermes Nederland, over de gevolgen voor de autofabrikanten: “Het is zeer de vraag of het technisch en economisch haalbaar is op de hele termijn. Dat we naar alternatieve energiebronnen gaan is duidelijk, maar de snelheid waarmee dat nu moet worden gerealiseerd is enorm. Het vraagt een gigantische aanpassing van de industriële productieketen in korte tijd.” Volgens het onderzoek stijgen alleen al dit jaar de productiekosten met zo’n 7%. De recent aangekondigde fusiegesprekken tussen Fiat/Chrysler en Renault moeten volgens Geeroms gezien worden als poging om tot kostenefficiency te komen met het oog op de miljarden-investeringen die op korte termijn nodig zijn.

Boetes

“Als we kijken naar de CO2-doelstelling voor 2021 kunnen we stellen dat nog geen enkele fabrikant die op de Europese markt actief is hieraan voldoet. Op op basis van de cijfers van 2018 zou het totale bedrag aan boetes kunnen oplopen tot 30 miljard euro. Bedenk daarbij dat de winst van de autoverkopen in Europa neerkomt op zo’n 80 miljard euro. De boetes halveren de winst bijna”, aldus Geeroms.

Sterke verkoopdaling

Het onderzoek van Euler Hermes laat zien dat de auto-industrie voor een grote commerciële uitdaging staat: een volledige doorberekening van de extra productiekosten aan de klant leidt tot een daling van de autoverkoop van -9% eind dit jaar en -18% tot 2025. Bovendien is door toenemende concurrentie onder producenten van elektrische auto’s neerwaartse druk te verwachten op omzet en marges.

Innovatiekracht

Hoe hoog de lat ook ligt voor de auto-industrie, Geeroms vindt dat de autofabrikanten zelf tot een oplossing moeten komen. “Het klimaatvraagstuk dwingt producenten hun vernieuwingskracht te tonen. Daarmee bewijzen ze hun bestaansrecht voor de toekomst.” Geeroms is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’: “Wel is het zo dat de EU slechts 9% van de wereldwijde CO2-emissie veroorzaakt. China heeft meer uitstoot dan US en EU samen. Ik pleit daarom voor de geharmoniseerde aanpak waarbij de grootste vervuiler het meeste betaalt.”

APS: CO2-regels brengen autofabrikanten en toeleveranciers in gevaar - Automobielmanagement.nl

APS: CO2-regels brengen autofabrikanten en toeleveranciers in gevaar

Niet de Brexit, niet Trumps handelsoorlog maar de CO2-voorschriften zijn de grootste bedreiging voor de Europese autofabrikanten. Industrieel, financieel en commercieel moeten ze een antwoord vinden om niet in zwaar weer terecht te komen.

APS: CO2-regels brengen autofabrikanten en toeleveranciers in gevaar

Dat stelt de researchafdeling van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, in een recent verschenen onderzoeksrapport. Op eigen kracht zal het de auto-industrie niet lukken om te voldoen aan de verdere aanscherping van de Europese CO2-regels. Bovenop de reductie van -20% voor de komende 2 jaar besloot de EU dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 2025 nog eens met 15% lager moet zijn en in 2030 met -37,5%. Volgens de onderzoekers zijn de negatieve gevolgen op korte termijn (2020) al merkbaar: de gemiddelde prijs van Europese auto’s stijgt (+2,7%), de productie valt terug (-3,1%) en 60.000 banen komen op de tocht te staan.

Industriële, financiële en commerciële bedreiging

Johan Geeroms, hoofd risk underwriting Euler Hermes Nederland, over de gevolgen voor de autofabrikanten: “Het is zeer de vraag of het technisch en economisch haalbaar is op de hele termijn. Dat we naar alternatieve energiebronnen gaan is duidelijk, maar de snelheid waarmee dat nu moet worden gerealiseerd is enorm. Het vraagt een gigantische aanpassing van de industriële productieketen in korte tijd.” Volgens het onderzoek stijgen alleen al dit jaar de productiekosten met zo’n 7%. De recent aangekondigde fusiegesprekken tussen Fiat/Chrysler en Renault moeten volgens Geeroms gezien worden als poging om tot kostenefficiency te komen met het oog op de miljarden-investeringen die op korte termijn nodig zijn.

Boetes

“Als we kijken naar de CO2-doelstelling voor 2021 kunnen we stellen dat nog geen enkele fabrikant die op de Europese markt actief is hieraan voldoet. Op op basis van de cijfers van 2018 zou het totale bedrag aan boetes kunnen oplopen tot 30 miljard euro. Bedenk daarbij dat de winst van de autoverkopen in Europa neerkomt op zo’n 80 miljard euro. De boetes halveren de winst bijna”, aldus Geeroms.

Sterke verkoopdaling

Het onderzoek van Euler Hermes laat zien dat de auto-industrie voor een grote commerciële uitdaging staat: een volledige doorberekening van de extra productiekosten aan de klant leidt tot een daling van de autoverkoop van -9% eind dit jaar en -18% tot 2025. Bovendien is door toenemende concurrentie onder producenten van elektrische auto’s neerwaartse druk te verwachten op omzet en marges.

Innovatiekracht

Hoe hoog de lat ook ligt voor de auto-industrie, Geeroms vindt dat de autofabrikanten zelf tot een oplossing moeten komen. “Het klimaatvraagstuk dwingt producenten hun vernieuwingskracht te tonen. Daarmee bewijzen ze hun bestaansrecht voor de toekomst.” Geeroms is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’: “Wel is het zo dat de EU slechts 9% van de wereldwijde CO2-emissie veroorzaakt. China heeft meer uitstoot dan US en EU samen. Ik pleit daarom voor de geharmoniseerde aanpak waarbij de grootste vervuiler het meeste betaalt.”