Bedrijven worden geprikkeld hun medewerkers in de spitsuren flexibeler met hun verplaatsingen te laten omgaan. Dat kan betekenen: later of eerder vertrekken, telewerken, combinatie van auto en trein of ander openbaar vervoer te kiezen. Met tien procent minder verkeer in de spits verloopt deze nagenoeg vlekkeloos.   Steeds minder werkzaamheden zijn gebonden aan een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Dat vormt dus een belangrijke sleutel voor het beter spreiden van de mobiliteit. Nederland Bereikbaar wil werkgevers en werknemers stimuleren in te spelen op deze trend en meer flexibele verplaatsingspatronen te ontwikkelen.   Wat wil Nederland Bereikbaar van werkgevers:   Dat werkgevers samen met werknemers hierover nadenken. Dat werkgevers en werknemers meedoen. Dat werkgevers de doelstelling van tien procent minder verkeer in de spits als richtsnoer nemen. Dat er in oktober van dit jaar honderd werkgevers bij het initiatief zijn aangesloten.    Eerdere proeven hebben uitgewezen dat kleine verschuivingen in mobiliteitspatronen de bereikbaarheid aanzienlijk kunnen verbeteren, aldus de betrokken partijen.   www.nederlandbereikbaar.nl