Deze desinvesteringen moeten leiden tot verbetering van de resultaten op korte termijn en tot vermindering van het kapitaalsbeslag. Tegelijkertijd vindt een studie plaats naar de toekomst van Kroymans Corporation op middellange en lange termijn, zo meldt het bedrijf.
Deze studie, waarvoor de hulp van KPMG is ingeroepen, zal naar verwachting begin februari tot conclusies en besluitvorming leiden. Uitgangspunt ervan is dat Kroymans een gezonde toekomst tegemoet gaat met activiteiten in import, retail, leasing en parts.
De concrete aanleiding voor de strategische heroriëntatie op korte én lange termijn zijn de sterk verslechterende omstandigheden in het vierde kwartaal van 2008 op de automotive markten in West-Europa. Op de drie thuismarkten van Kroymans zijn de autoverkopen in november aanzienlijk teruggelopen: Nederland: min 21,7 procent, Duitsland: min 17,7 procent en België: min 16,4 procent.
De strategische heroriëntatie Kroymans vindt plaats in goed en constructief overleg met de banken, aldus Kroymans. Het bedrijf zegt twee afzonderlijke financieringsarrangementen te hebben: één voor de leasing en één voor automotive en trading. Voor de leasing is met de banken een zogenoemde standstill-agreement gesloten waardoor de Kroymans-bedrijven in ieder geval zonder problemen hun activiteiten kunnen blijven ontplooien.
Als gevolg van de verkoop van een aantal retailactiviteiten (die met hun voorraden een groot beslag op het werkkapitaal leggen) zal de schuldpositie bij automotive en trading op korte termijn aanmerkelijk dalen. In het desinvesteringsprogramma in de retail maakt Kroymans een duidelijk onderscheid tussen kernactiviteiten die van strategisch belang zijn en behouden blijven, en niet-kernactiviteiten. De kernactiviteiten in de retail zijn verbonden aan de merken die Kroymans in Nederland importeert: Alfa Romeo, Kia, Jaguar en Saab.
De voortgang van de desinvesteringen is als volgt:

-Retailvestigingen in Nijmegen en Wijchen: verkocht aan Bulters Groep,

-Retailvestigingen in Arnhem, Oosterbeek en Elst: hierover wordt gesproken met kandidaat-kopers, gesprekken in afrondende fase,

-Opel Groep Zuid: verkocht aan Pouw Automotive Groep

-Kroymans Auto Lease in Oirschot: verkocht aan Pouw Automotive Groep

-Schadeherstel activiteiten in Nijmegen en Amsterdam: hierover wordt gesproken met kandidaat-kopers, gesprekken in afrondende fase,

-Rental activiteiten onder het merk National, verkoop is in afwachting van definitieve goedkeuring van de autoriteiten,

-In België wordt voortgang gemaakt met het desinvesteren van enkele niet-kernactiviteiten in de retail in de regio Brussel,

-In Duitsland worden enkele van de negentien vestigingen gereorganiseerd of gedesinvesteerd, waarbij sluiting in een incidenteel geval noodzakelijk kan blijken.
Onafhankelijk van deze desinvesteringen is Kroymans in overleg met General Motors over de ontwikkeling en de verbetering van de importactiviteiten van Cadillac, Corvette en Hummer in Europa. Samen met GM zoekt Kroymans naar verdere kostenbesparingen en synergie als gevolg waarvan de organisatie aangepast zal worden. Volgens Kroymans heeft GM daarbij ‘nadrukkelijk uitgesproken’ dat Cadillac, Corvette en Hummer ook in 2009 en de daarop volgende jaren op de Europese markt actief zullen blijven. Het is ‘het streven en de verwachting’ dat Kroymans als een afgeslankte onderneming met een beter winstpotentieel uit deze heroriëntatie zal komen.

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding