De jongeren sluiten zich met een driejarig lidmaatschap aan bij YDA. In de eerste zes maanden daarvan behalen ze hun rijbewijs en daarna krijgen ze dus tweeënhalf jaar de beschikking over een gloednieuwe auto. Ze hebben vervolgens de verplichting deel te nemen aan e-learning en acht vervolgtrainingen bij te wonen.

De Young Drivers Academy komt tegemoet aan de maatschappelijke wens jongeren na het behalen van hun rijbewijs een voortgezette rijopleiding te laten volgen. Na het behalen van hun rijbewijs bij een van de 55 geselecteerde rijscholen, gaan ze tweeënhalf jaar rijden in een schone en zuinige auto. Het gaat hierbij om de Citroen C1, Mini, Toyota Aygo of Volkswagen Polo. De maandelijkse afdracht van de deelnemers aan de Young Drivers Academy loopt uiteen van 260 tot 450 euro per maand. Dit bedrag is inclusief de rijopleiding en alle autokosten, met uitzondering van de brandstof.

 

Brookhuis heeft commercieel hoge verwachtingen van de Young Drivers Academy. De doelgroep is zeer interessant voor landelijke partijen zoals auto-importeurs, verzekeraars, banken. Want in die kringen speelt het maatschappelijk verantwoord ondernemen een steeds belangrijkere rol. Partijen zijn bereid erin te investeren waardoor het lidmaatschapsgeld voor YDA relatief laag kan blijven. De landelijke introductie bestaat uit landelijke televisiereclame en een gestructureerde internetcampagne. Door de economische recessi zijn de beoogde aantallen deelnemers naar beneden bijgesteld. Vóór de kredietcrisis verwachtte initiatiefnemer Brookhuis in het eerste jaar tussen de vijf- en achtduizend deelnemers te kunnen realiseren maar hij heeft dit aantal nogal drastisch teruggedraaid. Hij denkt nu aan vijfhonderd tot duizend deelnemers.

 

Meer hierover in AM nummer 10 van 22 mei.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding