De inhoud van het rapport is gebaseerd op twee onderzoeken die tussen april 2007 en oktober 2008 zijn uitgevoerd door ARN Auto Recycling, met ondersteuning van Casimir Bedrijfsadvisering en PA Consulting Group. Het rapport benoemt kansen en bedreigingen voor ondernemers in de autodemontagebranche. Daarnaast heeft het tips en adviezen verzameld die hen kunnen helpen om op een gezonde manier te blijven ondernemen. Uit het rapport blijkt dat autodemontagebedrijven sterk afhankelijk zijn van externe invloeden. Strengere milieueisen, strengere wetshandhaving en een toenemende complexiteit van auto’s zorgen ervoor dat de branche minder aantrekkelijk wordt voor niet-gespecialiseerde bedrijven. ARN Auto Recycling adviseert bedrijven dan ook om een duidelijke specialisatie te kiezen, bijvoorbeeld door zich te richten op één hoofdactiviteit en daarnaast enkele nevenactiviteiten te ontplooien. Kansen liggen duidelijk in samenwerking; onder andere in het gezamenlijk voeren van een in- en verkoopbeleid en het gebruik maken van elkaars specialisatie. Met een toenemend aanbod van autowrakken de komende jaren, liggen er voor autodemontagebedrijven ook kansen in schaalvergroting.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding