Ruim negentig procent van de bedrijven in deze sector geeft aan nadrukkelijk met dit thema bezig te zijn. Onder meer dit blijkt uit een onlangs gehouden brancheonderzoek door ViaNorm onder  ondernemers en managers in de mobiliteitsector. Aan het ViaNorm onderzoek hebben 141 bedrijven deelgenomen, zowel autobedrijven als transport- en dienstverlenende bedrijven. Zonder uitzondering zijn het bedrijven die het op dit moment in bedrijfseconomische zin zwaar te verduren hebben maar toch ziet een grote meerderheid van deze bedrijven (91 procent) het belang van duurzaamheid in en is bereid hierin te investeren. Daarbij geeft 65 procent van deze bedrijven aan dat het hen daarbij vooral gaat om de wijze waaróp omgegaan wordt met bedrijfsmiddelen. Bijna de helft geeft aan dat men het (ook) zoekt in de samenstelling van de producten/diensten en 31 procent van de bedrijven geeft (ook) aandacht aan de manier waarop het product en/of hoe de dienst tot stand komt. Duurzaamheid heeft bovendien zeker een imagokant; 59 procent van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat ook de bedrijfprofilering een belangrijk investeringsargument is.
Mobiliteitsbedrijven zijn zelf behoorlijk actief in de informatievergaring rondom duurzaamheid. Zo’n 45 procent van de bedrijven gaf aan door middel van eigen onderzoek op de hoogte te zijn en te blijven, 21 procent laat zich ook bijstaan door externe deskundigen. Maar bovenal spelen de brancheorganisaties een grote informatierol: bijna tweederde van de mobiliteitsbedrijven dicht hen een grote rol toe. Rondom de eigen status inzake duurzaamheid is men bescheiden. Van de respondenten zegt maar negen procent dat men, voor wat betreft duurzaamheid, op dit moment voorop loopt in de sector. Een op de drie houdt het op een lichte voorsprong terwijl dertig procent aangeeft enige of zelfs al een grote achterstand te hebben opgelopen.
Een meerderheid van de mobiliteitsbedrijven (zestig procent) bepaalt op dit moment zelf hun interne duurzaamheidnormen. Daarnaast geeft 39 procent aan behoefte te hebben aan een onafhankelijk keurmerk op het gebied van duurzaamheid. Voor ongeveer de helft van deze bedrijven wordt hier zelfs ook al in voorzien, de overige bedrijven geven aan hier zeker behoefte aan te hebben. Enige ambitie kan de mobiliteitsbedrijven ook niet ontzegd worden want van de deelnemende bedrijven wil maar liefst 89 procent over een aantal jaren verder zijn dan nu. Iets minder dan 47 procent ervan wil zelfs véél verder zijn. ViaNorm ziet in deze uitkomsten de bevestiging dat de vraag vanuit kwaliteitsbewuste ondernemingen naar een internationaal erkende certificering als ISO 9001 en ISO 14001 alleen maar zal toenemen.
ViaNorm is als onafhankelijke Beoordeling & Certificering-organisatie actief in de mobiliteitssector. ViaNorm is opgericht op initiatief van Bovag, RAI, Transport en Logistiek Nederland en VVN. ViaNorm biedt diensten aan op het gebied van het meten van bedrijfsprestaties, verbeterprogramma’s, risicoanalyses, keurmerken en certificatie. ViaNorm is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.