De werknemers in de automobielbranche gaan er in loon op vooruit, maar de werkgevers zijn dit jaar ongeveer 0,2 procent minder geld kwijt. In 2011 stijgen de loonkosten wel. Woordvoerder Bovag Paul de Waal: "We hebben even een jaar adempauze nodig. We denken dat de situatie in 2011 zich heeft verbeterd."

Deze bijzondere situatie is te danken aan een verlaging van de werkgeverslasten door af te zien de heffing voor scholingsfonds OOMT in 2010. In wezen teert de branche in op de reserves van de OOMT, die volgens een woordvoerder tussen twaalf en veertien miljoen euro liggen. FNV-onderhandelaar en landelijk bestuurder Jan Berghuis is tevreden met het akkoord en ziet geen gevaar dat de onderwijspot van OOMT wordt uitgeput. "Jaarlijks komt er ongeveer elf miljoen euro bij OOMT binnen en we vinden het een goede zaak om in moeilijke tijden de reserve aan te spreken zonder dat de kwaliteit en kwantiteit van ons onderwijs in gevaar komt." Beide partijen hebben besloten om het aanbod van opleidingen en cursussen juist in deze periode te vergroten.

Korte, maar intensieve onderhandelingen hebben geleid tot een cao die met terugwerkende kracht ingaat op 1 december 2009 en loopt tot 1 juni 2011, een looptijd van achttien maanden dus. Afgesproken is om op 1 juli 2010 een loonsverhoging uit te betalen van 0,7 procent en op 1 februari 2011 nog eens 1,2 procent. Tegelijkertijd wordt de OOMT-heffing in 2010 op nul gesteld (normaalgesproken 0,5 procent van de loonsom) en in 2011 op 0,25 procent, een halvering. De activiteiten van scholingsfonds OOMT worden desondanks tenminste gehandhaafd en waar mogelijk geïntensiveerd door het inzetten van beschikbare reserves ter hoogte van twaalf tot veertien miljoen euro. Ook De MET-premie, ‘het vakbondstientje’, wordt in het eerste kwartaal van 2010 niet geheven.

Deze afspraken hebben tot gevolg dat de werkgeverslasten in 2010 0,2 procent lager zijn dan in 2009 – waarbij de eenmalige uitkering van november 2009 nog niet is meegeteld.

Jan Henk Veenhouwer, onderhandelaar van Bovag, is tevreden over het bereikte resultaat: "De branche, onze leden, hebben in 2010 te maken met lagere lasten. Dat is zeer welkom. Tegelijkertijd hoeven de werknemers niet te vrezen voor hun koopkracht. Het is een fatsoenlijke afspraak waar beide partijen voordeel van hebben. Een echte win-win-cao. We hebben nu achttien maanden rust op het arbeidsvoorwaarden front, ook dat is heel belangrijk voor de sector. Intussen blijven we investeren in onderwijs en leerwerkplekken. En waar mogelijk zullen we die investeringen zelfs intensiveren." De Bovag heeft inmiddels besloten dergelijke onderhandelingen ook in de toekomst zelf te blijven en niet meer in collectief verband cao’s te sluiten. "We willen op maat afspraken maken en zelf aan de knoppen blijven." Tevens streeft de Bovag naar een zetel in het bestuur van de pensioenfondsen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding