Het hogere resultaat is te danken aan de operationele resultaten in het laatste kwartaal van 2010, de bate uit hoofde van de verkoop van SternFinance en een incidentele belastingbate. Het groepsvermogen nam in 2010 toe met 13,4 miljoen tot 148,8 miljoen euro (27,43 euro per aandeel). De winst per aandeel is uitgekomen op 1,87 euro per aandeel (2009: 0,56 euro per aandeel). Voorgesteld wordt over 2010 een dividend uit te keren van 1 euro per aandeel (in 2009 werd geen dividend uitgekeerd).

De netto-omzet van Stern Groep nam toe met 91,7 miljoen euro (+11,1 procent) tot 920,4 miljoen. Deze toename deed zich, met een stijging van 101,6 miljoen euro, vooral voor bij SternDealers. De afzetontwikkeling van nieuwe personenauto’s was met een toename van 5.634 stuks (+33,3 procent) hoger dan de marktontwikkeling (+24,6 procent). Net als voor de gehele markt geldt ook voor SternDealers, dat vooral de kleinere en goedkopere auto’s, mede als gevolg van gunstige belastingmaatregelen, hebben bijgedragen aan de omzetstijging.

De sterke toename van het aantal verkochte nieuwe en gebruikte personenauto’s heeft ook bijgedragen aan de stijging van de werkplaatsomzet. SternDiensten zag haar netto-omzet met 9,0 miljoen euro afnemen. De afname heeft zich voorgedaan bij SternSchade en bij SternRent. Bij SternSchade had men te kampen met minder schadeaanbod en steeds meer schadesturing. Bij SternRent nam de verhuurvraag af, mede door de sluiting van de vestiging op Schiphol en door bezuinigingen bij de overheid. Daarnaast is bij SternLease het aantal uit contract retour gekomen auto’s ten opzichte van 2009 gedaald. Mede daardoor kon de portefeuille van SternLease toenemen tot 4.805 auto’s.

De vooruitzichten voor 2011 en volgende jaren zijn volgens Stern positief. De structurele verlaging van het kostenniveau en de lopende programma’s ter verhoging van de efficiency van de belangrijkste bedrijfsprocessen en ter vergroting van de effectiviteit van de verkooporganisatie, zijn daarbij de drijvende kracht.

De positieve vooruitzichten ten aanzien van de ontwikkeling van het operationele resultaat zijn niet gebaseerd op de verwachting dat de automotive markt zich de komende jaren sterk zal ontwikkelen. Stern Groep houdt rekening met een iets lagere markt in euro’s in 2011 ten opzichte van 2010 en pas in de jaren daarna een beperkte verdere groei. Die beperkte verdere groei moet dan komen van hogere aantallen in de zakelijke markt, waardoor de gemiddelde verkoopprijs van de te verkopen auto’s weer wat hoger komt te liggen dan de sterk gedaalde gemiddelde verkoopprijs van het afgelopen jaar. Ook op basis hiervan zullen de operationele resultaten van Stern Groep in de jaren na 2011 verder verbeteren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding