Dat LeasePlan alle drie de jaren dat de crisis heeft geduurd winst heeft geboekt, zou geruststellend moeten zijn voor de aandeelhouders en investeerders, vindt ceo Vahid Daemi van de corporation. "Wij laten altijd resultaat zien, ook als het tegenzit en in alle stadia van de economische cyclus. En we zijn onder alle omstandigheden een stabiele partij gebleken voor onze klanten."

De netto winst van LeasePlan steeg met twintig procent ten opzichte van 2009 tot 199 miljoen euro. Het Nederlandse initiatief van LeasePlan Bank (internetbank) wordt genoemd als succesvolle diversificatie. Het totaalaantal voertuigen dat LeasePlan in portefeuille heeft, is stabiel gebleven op ongeveer dertien miljoen.