Op de locatie in De Bilt waar het bedrijf jarenlang gevestigd was, komt het project Park Bloeyendael niet van de grond. Financier Alcredis (eigendom van Evert Louwman), waar een lening van 10 miljoen euro uitstaat,  sleepte de autodealer voor de rechter. Alcredis heeft bovendien beslag laten leggen op de auto’s en showroom van Hessing.

Op het voormalige Hessingterrein in De Bilt (waar het bedrijf zo’n 60 jaar gezeten heeft) zou een gated community verrijzen, een woongemeenschap met omheining en 24-uursbewaking. De bouw daarvan zou dit jaar beginnen, maar er is nog weinig activiteit waarneembaar, alhoewel eigenaar Frits Hessing eerder dit jaar meldde dat de bouw in augustus zou beginnen.

Hessing had de opbrengst van de grondverkoop willen gebruiken om een lening van 10 miljoen euro af te betalen. Omdat de verkoop stokt, is het bedrijf echter niet in staat om de lening af te betalen. Vandaar dat financier Alcredis het bedrijf voor de rechter sleepte, om op die manier het geld te krijgen. Dat zou tot een faillissement van Hessing kunnen leiden. Volgens de rechter is dit niet in het belang van beide partijen. Daarom heeft Hessing nu tot 1 april 2012 de tijd om de grond te verkopen en de lening af te betalen. Tot die tijd blijft de beslaglegging wel bestaan.