Dat meldt de website FTM.nl  (Follow The Money).  Afgelopen maandag werd Hessing door de Utrechtse rechtbank failliet verklaard. Curator Johan Westerhof (van advocatenkantoor Holland van Gijzen) ontfermt zich over vijf vennootschappen, waaronder Hessing Autobedrijven BV. De rechter deed maandag ook uitspraak in een eerder aangespannen beslagprocedure en bepaalde dat de volledige verpande voorraad auto’s aan Alcredis moet worden afgegeven. Alcredis is  de financieringsmaatschappij van de Louwman Groep. Louwman wil geen commentaar op de zaak geven.

Uit het feitenverslag in het vonnis van de Utrechtse rechtbank van vorig jaar november kan de kern van het geschil worden gedestilleerd, aldus FTM.  ‘Louwman had Hessing voor een periode van slechts vijftien maanden een hypothecaire lening verschaft. Op 1 januari 2010 verstreek de laatste termijn. Als onderpand had Louwman een nog stuk braakliggend terrein bij het aanstaande Park Bloeyendael bedongen en … de voorraad auto’s van Hessing. Inkomsten uit Park Bloeyendael had Hessing nog niet, Louwman afbetalen lukte niet. De ontwikkeling van de hekwerkwijk in De Bilt had de nodige vertraging opgelopen. Het tweetal kwam overeen dat de termijn van de lening tot 1 oktober werd verlengd. Louwman liet Hessing voor de zomervakantie nog weten dat hij in augustus wilde afspreken om helderheid te verkrijgen over de aflossing. De spanning nam snel toe, toen ook in augustus Hessing niet in staat bleek om te betalen. Louwman eiste vervolgens de autopapieren op van de aan hem verpande auto’s. Een vernederende exercitie waar de aspirant vastgoedontwikkelaar wel mee akkoord moest gaan. Als Hessing een van zijn auto’s zou verkopen, dan zou Louwman de betreffende papieren teruggeven. Dat bleek al snel niet meer voldoende te zijn. Een maand liet Louwman beslag leggen op onder andere de voorraad, het bekende bedrijfspand aan de A2 en de bankrekeningen van zijn Utrechtse ‘collega’. Volgens Frits Hessing ging het om een persoonlijke vete; de Louwmannen zouden uit zijn op zijn bedrijf, zei hij vorig jaar tegen Quote. Het beslag zou in no time worden opgeheven.

Louwman vreesde nog dat SNS Property Finance ook in actie zou komen en executiemaatregelen zou treffen. SNS had namelijk eerder een hypothecaire lening van 20,5 miljoen euro aan Hessing gegeven op het terrein waar Park Bloeyendael zou verrijzen. Louwman wilde de beslagen opheffen als SNS zou afzien van het treffen van executiemaatregelen, maar SNS weigerde dat. Uiteindelijk werden de beslagen door de rechter opgeheven. Louwman behield het pandrecht maar werd verboden om executie en/of invorderingsmaatregelen te treffen. Maandag viel de voorraad alsnog aan Louwman toe. (bron: FTM, Quote)