De nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober 2012 en loopt tot 1 november 2014. Voor 1 oktober 2013 is een structurele loonstijging van 1,25 procent afgesproken. Op 1 augustus 2014 volgt een structurele loonstijging van 1,5 procent. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen afgesproken.

Bovag heeft bedongen dat de werkgever de keuze heeft die om te zetten in extra vrije dagen, zogenoemde werkgelegenheidsdagen. De werkgever heeft dus de keus om in april 2013 ofwel eenmalig een uitkering van 1,5 procent te betalen ofwel over 2013 drie werkgelegenheidsdagen (24 uur) in te plannen. Varianten zijn ook mogelijk: 1 procent geld en 1 dag of 0,5 procent geld en 2 dagen. In januari 2014 kan de werkgever nogmaals kiezen om ofwel een eenmalige uitkering van 0,5 procent uit te keren ofwel 1 werkgelegenheidsdag (8 uur) in te plannen. Verder hebben Bovag en bonden afgesproken om bij het aflopen van een CAO de inning van OOMT- en Sociaal Fonds MET-premies ten minste een jaar te laten doorlopen.

Aanvankelijk zette Bovag bij de onderhandelingen in op verlenging van de huidige CAO met een jaar met alleen een éénmalige uitkering. Geen structurele loonstijging voor twaalf maanden dus. Een afspraak voor een jaar bleek echter niet haalbaar. Bovag zegt het belang te zien van een langere looptijd "in deze turbulente tijden omdat het rust geeft op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duidelijkheid over de kosten."

Gezien de lange looptijd zitten in de nieuwe CAO twee structurele loonsverhogingen, één halverwege, en één tegen het eind. Door de loonsverhogingen naar achter te schuiven, stijgen de lonen de komende twee jaar gemiddeld niet meer dan 0,83 procent. "2013 wordt sowieso een lastig jaar", licht Bovag-woordvoerder Paul de Waal toe. "Vandaar onze inzet om in die periode af te zien van loonsverhogingen. Voor de langere termijn is die benadering niet vast te houden, al is het maar om de branche aantrekkelijk te houden voor vakmensen. Met de loonsverhogingen in 2014 preluderen we op herstel van de sector. Al met al is er denk ik een voor alle partijen een goed en evenwichtig akkoord tot stand gekomen."   

Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de sociale commissie en het Bovag Hoofdbestuur. Ook de vakbonden zullen hun achterban een oordeel laten geven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding