Vlak voor het Holland High Tech Event in Media Plaza in Utrecht ondertekenden de eerste zeven partijen een intentieverklaring om op een aantal terreinen te gaan samenwerken in Holland High Tech. Door deze ondertekening geven Automotive NL, Brainport Industries, Business Cluster Semiconductors Netherlands, High Tech NL, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, Mikrocentrum en FME aan dat ze op een aantal terreinen gaan samenwerken om de (internationale) concurrentiekracht van de sector te versterken. Amandus Lundqvist, voorzitter van Holland High Tech:  "Door een duidelijke en krachtig georganiseerde achterban kunnen we gezamenlijke ambities sneller realiseren en kunnen we een stevige vuist maken." De groeiambitie van de Holland High Tech is om de export van 32 miljard euro in 2009 te ruim verdubbelen naar 77 miljard in 2020. Om deze ambitie te verwezenlijken organiseert Holland High Tech gezamenlijke activiteiten onder vier pijlers: innovatie, human capital, toeleverketen en internationaal.

De stichting Holland High Tech bundelt de krachten van Nederlandse hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheid, om samenwerking en innovatie in topsector HTSM (High Tech Systemen & Materialen) te bevorderen en het hightech ecosysteem te versterken. Als Holland High Tech profileert de gezamenlijke Nederlandse HTSM-sector zich als mondiale speler en Nederland als the place to be voor hightechbedrijven, kenniswerkers, onderzoeksinstellingen en studenten. Ook stelt deze krachtenbundeling de sector in staat de kansen die opkomende markten bieden beter te benutten.

Alle belangrijke Nederlandse hightechspelers waren 21 maart in Media Plaza bijeen om kennis te delen en samenwerking te versterken. Ruim vijfhonderd bezoekers uit het hightech (mkb-)bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen, scholen en universiteiten en de overheid wisselden deze middag kennis uit en legden veel nieuwe contacten.

De ondertekenaars van de Holland High Tech samenwerkingsovereenkomst (vlnr): Amandus Lundqvist (Holland High Tech), Hans Büthker (Lucht- en Ruimtevaart Nederland), Geert Huizinga (FME), Henk Scheepers (High Tech NL), Marc Hendrikse (Brainport Industries), Henk Gerards (Business Cluster Semiconductors Netherlands), Maarten Steinbuch (Automotive NL) en Geert Hellings (Mikrocentrum).