De jaarlijkse ‘Traffic Scorecard’ van INRIX laat zien dat het aantal files in Europa daalde met achttien procent en in Nederland met vijftien procent. De economische crisis speelde een rol bij deze daling.

De trend zet zich voort in 2013, met een daling van het aantal files in Europa met 23 procent  in het eerste kwartaal. Dit betekent dat automobilisten bij elkaar 27 uur minder in de file doorbrengen dan vorig jaar en dat de EU waarschijnlijk weer een moeilijk economisch jaar tegemoet gaat.

"Er is altijd een sterk verband geweest tussen de economische toestand en het aantal files op de wegen. Die laten zien dat mensen werken en forenzen, uit eten gaan of boodschappen doen, en dat bedrijven hun producten vervoeren", zegt Bryan Mistele, President en CEO van INRIX. "Gezien het feit dat de werkloosheid een recordhoogte bereikte in 2012 en het vermogen van de Europese huishoudens met 13,6 procent daalde naar 10,9 biljoen dollar, is het niet verrassend dat het aantal files aanzienlijk is gedaald."

In totaal stond de Nederlandse automobilist gemiddeld 52 uur in de file in 2012. Vergeleken met de 61 uur in 2011 is dat een daling van vijftien procent. De Nederlandse automobilisten besteden echter nog altijd meer tijd in het verkeer dan automobilisten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en vele andere Europese landen. Alleen in België stonden automobilisten nog negen uur langer in de file dan in Nederland.

De filecijfers blijven een daling vertonen in het eerste kwartaal van 2013. De eerste resultaten laten een daling zien van 26 procent in Nederland, en vier uur minder filetijd dan in 2012.

Rotterdam was in 2012 de stad met de meeste files van Nederland en de vierde Europese stad met 71 file-uren. Nummer twee op de Nederlandse lijst was Utrecht, waar automobilisten in totaal 61 uur in de file doorbrachten. Ondanks deze hoge aantallen laten alle zes de geanalyseerde steden in Nederland een daling van het aantal files zien, als gevolg van de stijgende werkloosheid, hoge brandstofprijzen en minder uitgaven door de consument.

Van de dertien landen in de analyse zijn de landen waar de crisis het hardst toeslaat, ook de landen waar het aantal files het meeste daalde. Zelfs de sterkste economieën vertoonden een filedaling in 2012 – de daling zette ononderbroken door in de hele eurozone, tot nog eens 0,6 procent  in het vierde kwartaal. In 2012 daalde het aantal files in alle Europese landen behalve Luxemburg, waar juist een stijging van 29 procent plaatsvond. Hieronder staan de INRIX-gegevens over de sterkste daling van het aantal files in Europa.

De Traffic Scorecard van INRIX is gebaseerd op de analyse van triljoenen gegevens, afkomstig uit INRIX’ eigen historische database met real-time gegevens. Deze gegevens worden gebruikt door autofabrikanten zoals Audi, BMW en Toyota, makers van navigatieapps, overheden, bedrijven en de media. De gegevens helpen automobilisten elke dag met het besparen van tijd en brandstof en voorkomen van frustratie. De enorme hoeveelheid gegevens wordt aangeleverd door ruim honderd bronnen, waaronder zogeheten crowd-sourced data afkomstig van taxi’s, shuttlebussen, bestelwagens, vrachtwagens die internationaal vervoeren, particuliere auto’s en mobiele apparatuur. Elk gegevensrapport van deze met GPS uitgeruste vervoermiddelen en apparaten bevat de snelheid, locatie en rijrichting van een specifiek voertuig op een specifieke datum en tijd. Bij het opstellen van de Scorecard analyseert INRIX de hele dag door de informatie van ruim een miljoen kilometer aan snelwegen en secundaire wegen in Europa en ruim drie miljoen kilometer aan wegen in Noord-Amerika.