De Duitse economie doet het de laatste jaren beter dan de Nederlandse. Vooral de auto-industrie is daarbij een toonaangevende sector. Ons land levert al sinds jaar en dag halffabricaten voor Duitse auto’s. Midden negentiger jaren was het Nederlandse aandeel in het Duitse eindproduct nog zo’n zes procent, tegen de eeuwwisseling zette een daling in naar circa vijf procent; dit percentage is sindsdien vrijwel stabiel gebleven.

Landen die in dezelfde periode aanzienlijk meer zijn gaan leveren aan de Duitse auto-industrie zijn met name Polen (aandeel in het eindproduct steeg van 2 procent naar 7 procent), China (van 1 procent naar 7 procent) en Tsjechië (van 2 procent naar 6 procent). De Franse toeleveranciers daalden tegelijkertijd van ruim 14 procent naar nog maar tien procent aandeel in het Duitse eindproduct.

Uit handelsstatistieken is op te maken dat de Duitse export meer dan de Nederlandse profiteert van opkomende, snel groeiende economieën zoals China. Door het beperkte belang dat Nederland heeft in de export van de Duitsland (automobiel)industrie kan ons land dus ook maar beperkt meeliften op het Duitse succes, aldus het CBS.