Volgens het jaarverslag kwam Spyker, onder meer voormalig eigenaar van Saab, uit op een positief resultaat van 694.000 euro terwijl in 2015 nog bijna 2 miljoen verlies werd gedraaid, meldt Quote. Of dat allemaal tot rozengeur en maneschijn leidt is niet zeker want Spyker heeft wel net een claim aan z’n broek gekregen van de curator van de failliete dochteronderneming Spyker Events.

Onduidelijk

Hoe Spyker aan winst komt is niet duidelijk, tekent Quote aan. Het bedrijf heeft geen winst- en verliesrekening overlegd en ook een kasstroomoverzicht ontbreekt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de merkrechten van Spyker in 2016 overgedragen zijn aan de nieuwe holding-structuur van de autofabrikant, zowel in Nederland als Engeland zijn meerdere nieuwe Spyker-vennootschappen opgericht. Dat blijft echter gissen, zowel in Nederland als Engeland moeten de nieuwe entiteiten de gang naar de KvK nog maken om de eerste jaarverslagen in te leveren, stelt het zakenblad.