RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: ‘Het nieuwe Kabinet heeft geluisterd naar de sector en reikt de hand om samen met ons invulling te geven aan een regeerakkoord met een meer integraal mobiliteitssysteem met extra investeringen, een nieuw Klimaat- en Energieakkoord en realisatie van het verkeersveiligheidsmanifest. Die pakken wij dankbaar aan.’ Voor de concrete uitvoering pleit Van Eijck voor meer gerichte aandacht voor voldoende laadinfrastructuur (elektrisch en waterstof) voor het wegvervoer, hervorming van autobelastingen, inzet op innovatie en (fiscale) stimulering van tweewielers. 

Invulling klimaatambities

Het Kabinet toont duidelijke ambities om Nederland toekomstbestendig te maken op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Van Eijck ziet als mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie dat dit kabinet geluisterd heeft naar de 23 organisaties bij de totstandkoming van dit regeerakkoord en een handreiking doet om samen te werken. ‘Dat is een belangrijk signaal.’ Van Eijck: ‘De verduurzaming en modernisering van onze vervoersmiddelen, waaronder auto’s, is hierbij van groot belang. Dit Kabinet wil dat vanaf 2030 alleen nog nieuwe auto’s die emissieloos kunnen rijden verkocht worden. De industrie heeft de technologie hiervoor in huis, maar om in 2030 emissieloos te rijden is meer nodig zoals voldoende laadinfrastructuur, ook voor waterstof. Het kabinet ziet dit als een verantwoordelijkheid van de markt terwijl RAI Vereniging juist vindt dat hier ook de overheid haar rol moet pakken.

Ook kiest dit kabinet voor eenduidigheid bij de invoering van milieuzones. ‘Wij hebben hiervoor al langer gepleit’, aldus Van Eijck, ‘want veel gemeentes hebben eigen regels waardoor er een lappendeken van milieuzones ontstaat in Nederland.’

Maar verduurzaming en meer integrale mobiliteit betekent ook dat reizigers voldoende aantrekkelijke duurzame alternatieven krijgen. Met de geplande extra investering van 100 miljoen euro in infrastructuur voor tweewielers groeit de capaciteit. ‘Een mooie eerste stap, maar om reizigers ook op de fiets of (elektrische) scooter te krijgen, pleiten wij bij de nadere invulling van het regeerakkoord voor aanvullende gerichte fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals een eenvoudige en betaalbare regeling voor de leasefiets. De stevige ambities voor CO2 reductie dwingen ons hier ook toe’, aldus Van Eijck. 

Autobelastingen

In het regeerakkoord is nog geen invulling gegeven over rol die een hervorming van de autobelastingen speelt in verduurzamings- en mobiliteitsuitdagingen. Dit is juist het moment om met elkaar te praten over herziening van dit stelsel. Van Eijck: ‘Nederland kent een van de hoogste autobelastingen van Europa. Nieuwe auto’s zijn hierdoor relatief duur. Dit stimuleert de import van auto’s uit het buitenland en remt juist de verkopen van nieuwe veilige maar vooral ook groenere auto’s in Nederland. Wij pleiten daarom voor volledige afbouw van de BPM, die de verkoop van nieuwe auto’s stimuleert. Dit heeft een positief effect op de vergroening, vergroot de verkeersveiligheid en geeft de automobilist toegang tot de nieuwste innovaties in het wegvervoer.’ 

Technologische innovaties

Waar het regeerakkoord wel passages wijdt aan het klimaat en energie ziet RAI Vereniging nog ruimte voor technologische revolutie op de weg. Verduurzaming en modernisering van mobiliteit valt of staat bij innovaties, zoals connectiviteit van alle vervoersmiddelen en autonoom rijden. Van Eijck is verheugd dat het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie pilots wil uitvoeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. ‘Succesvolle introductie van betalen naar gebruik valt of staat bij draagvlak in de samenleving en een systeem dat aantoonbaar werkt. Wij pleiten voor een uitgebreide pilotfase, inclusief vrachtverkeer, om diverse systemen met meerdere doelgroepen te testen en breed draagvlak te bouwen in de maatschappij’.  

Verkeersveiligheid

Tot slot omarmt het nieuwe Kabinet het verkeersveiligheid manifest dat mede ondertekend is door RAI Vereniging en waarmee verkeersveiligheid nationale prioriteit wordt. Van Eijck: ‘Dit opent niet alleen de deuren voor meer veilige auto’s en herinrichting van de infrastructuur inclusief fietspaden, maar hiermee krijgt de politie ook handvatten die nodig zijn om in te grijpen, bijvoorbeeld bij te hard rijden in 30 kilometerzones of op het fietspad.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding