Het regeerakkoord: goed voor mkb’ers of niet? Belangrijke punten op een rijtje

De Metaalunie is vooral blij dát er een regeerakkoord is. Positieve punten zijn volgens de werkgeversorganisatie de lagere winstbelasting en vermindering van de werkgeverslasten. Maar of techniekonderwijs een topprioriteit is voor Rutte 3, vraagt Jos Kleiboer zich af.

Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie, noemt de voorgenomen lagere winstbelasting voor bedrijven ‘nodig om het verdienvermogen van bedrijven weer op sterkte te brengen na de economisch moeilijke jaren die achter ons liggen. Er wordt ook naar de werkgeverslasten gekeken, zowel bij de loondoorbetaling als het ontslagrecht. De precieze details ontbreken nog, maar de richting is positief’, aldus Kleiboer. 

Passage in regeerakkoord over loondoorbetaling

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. (pag 24, regeerakkoord)  

Passage in regeerakkoord over verlichting transitievergoeding  

Er komt meer balans in de transitievergoeding. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding en de opbouw bedraagt, ook voor contractduren langer dan 10 jaar, een derde maandsalaris per jaar. Daarnaast worden er enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding verlicht, vooral voor MKB’ers. Zo worden de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers ruimer en eenvoudiger en er zal een voorstel zal worden uitgewerkt om werkgevers – onder voorwaarden – te compenseren voor de transitievergoeding wanneer de betreffende werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte. Hiervoor wordt taakstellend € 100 mln. gereserveerd (lastendekkend). (pag 61, regeerakkoord)  

Onderwijs

Metaalunie vindt verder dat techniekonderwijs voor Rutte III topprioriteit moet zijn. Kleiboer: ‘Want we hebben onze vakmensen hard nodig om productief te zijn in het mkb-metaal.’  

De volgende passages in het regeerakkoord gaan over techniekonderwijs:

We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO. (pag11, regeerakkoord)  

In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet. (pag 33, regeerakkoord)  

Klimaat

Kleiboer is verder nieuwsgierig naar de plannen rondom energie en klimaat. ‘Ook daar moeten we goed naar kijken, omdat ondoordachte besluiten over energie en materiaalgebruik de productiviteit van de industrie ernstig kunnen schaden", aldus de directeur Beleid Metaalunie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Het regeerakkoord: goed voor mkb’ers of niet? Belangrijke punten op een rijtje - Automobielmanagement.nl

Het regeerakkoord: goed voor mkb’ers of niet? Belangrijke punten op een rijtje

De Metaalunie is vooral blij dát er een regeerakkoord is. Positieve punten zijn volgens de werkgeversorganisatie de lagere winstbelasting en vermindering van de werkgeverslasten. Maar of techniekonderwijs een topprioriteit is voor Rutte 3, vraagt Jos Kleiboer zich af.

Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie, noemt de voorgenomen lagere winstbelasting voor bedrijven ‘nodig om het verdienvermogen van bedrijven weer op sterkte te brengen na de economisch moeilijke jaren die achter ons liggen. Er wordt ook naar de werkgeverslasten gekeken, zowel bij de loondoorbetaling als het ontslagrecht. De precieze details ontbreken nog, maar de richting is positief’, aldus Kleiboer. 

Passage in regeerakkoord over loondoorbetaling

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. (pag 24, regeerakkoord)  

Passage in regeerakkoord over verlichting transitievergoeding  

Er komt meer balans in de transitievergoeding. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding en de opbouw bedraagt, ook voor contractduren langer dan 10 jaar, een derde maandsalaris per jaar. Daarnaast worden er enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding verlicht, vooral voor MKB’ers. Zo worden de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers ruimer en eenvoudiger en er zal een voorstel zal worden uitgewerkt om werkgevers – onder voorwaarden – te compenseren voor de transitievergoeding wanneer de betreffende werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte. Hiervoor wordt taakstellend € 100 mln. gereserveerd (lastendekkend). (pag 61, regeerakkoord)  

Onderwijs

Metaalunie vindt verder dat techniekonderwijs voor Rutte III topprioriteit moet zijn. Kleiboer: ‘Want we hebben onze vakmensen hard nodig om productief te zijn in het mkb-metaal.’  

De volgende passages in het regeerakkoord gaan over techniekonderwijs:

We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO. (pag11, regeerakkoord)  

In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet. (pag 33, regeerakkoord)  

Klimaat

Kleiboer is verder nieuwsgierig naar de plannen rondom energie en klimaat. ‘Ook daar moeten we goed naar kijken, omdat ondoordachte besluiten over energie en materiaalgebruik de productiviteit van de industrie ernstig kunnen schaden", aldus de directeur Beleid Metaalunie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding