Leerschool terug en 3,5 procent erbij in nieuwe Cao Metalektro

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao metalektro (grootmetaal) gaan op 28 maart van start. De vakbond CNV Vakmensen wil o.a. dat de interne leerschool moet terugkomen, 3,5 procent loonsverhoging en de jeugdschalen moeten verdwijnen in de nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar.

De vakbond CNV Vakmensen wil o.a. dat de interne leerschool moet terugkomen, 3,5 procent loonsverhoging en de jeugdschalen moeten verdwijnen in de nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar. 

Met de cao-voorstellen voor de metalektro wil CNV Vakmensen meer focus op de toekomst. ‘Met het oog op de huidige technologische en sociale ontwikkelingen is het van belang dat werknemers zich ook kúnnen ontwikkelen en zeggenschap hebben over hun eigen loopbaan’ Met het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel is het belangrijk dat de sector aantrekkelijk wordt en blijft. Werknemers hebben recht op waardering, wat zich uit in een goede loonsverhoging die aansluit bij de huidige economische voorspoed. Daarnaast dient er meer aandacht zijn voor het gezond bereiken van de pensioendatum en het perspectief voor jongeren", zo vat onderhandelaar Loes Bezemer de kern van de cao-voorstellen samen. De onderhandelingen starten op 28 maart.  

Toekomstbestendig

‘Maar juist omdat de sector zo enorm in beweging is, telt ook zwaar dat de werknemers zich kunnen ontwikkelen. Via een individuele leerrekening willen we die ontwikkeling schragen. Zodat de werknemer zich verder kan bekwamen in het huidige werk, of zelfs buiten de sector. Werknemers dienen de regie en zeggenschap te hebben over hun eigen loopbaan.’

"Het is in het belang van werkgever én werknemer dat de sector toekomstbestendig wordt. Om die reden willen wij scholingsvouchers continueren, maar daarnaast leerambassadeurs introduceren: ervaren werknemers die hun onervaren collega’s de kneepjes bij brengen. De interne leerschool moet weer worden ingevoerd in de branche. Ervaren en onervaren werknemers profiteren daarvan, vanwege de tweezijdige uitwisseling van kennis. Dat werkt als een magneet voor de werknemers die de bedrijven nu zo naarstig zoeken", zo duidt onderhandelaar Loes Bezemer de paragraaf ‘toekomstbestendig’ in de cao-voorstellen van CNV Vakmensen.  

Oog voor alle levensfases

Laat werknemers in iedere levensfase tot hun recht komen. We willen afspraken maken zodat oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen bereiken en jongere werknemers een toekomstperspectief krijgen vanwege een vaste baan. Een minder zwaar werkpakket tegen geringere beloning, maar wel met volledige pensioenopbouw zou daarvoor de ruimte kunnen bieden.  

Gelijke rechten

De onlogische verschillen tussen werknemers met een flexibel of een vast arbeidscontract wil CNV Vakmensen in de nieuwe cao kwijt zijn: "Gelijk werk moet gelijk worden beloond", verduidelijkt Bezemer. "En daarnaast moet het aantal flexcontracten worden teruggeschroefd. Daarom willen wij dat flexcontracten na negen maanden automatisch een vast contract worden."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Leerschool terug en 3,5 procent erbij in nieuwe Cao Metalektro - Automobielmanagement.nl

Leerschool terug en 3,5 procent erbij in nieuwe Cao Metalektro

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao metalektro (grootmetaal) gaan op 28 maart van start. De vakbond CNV Vakmensen wil o.a. dat de interne leerschool moet terugkomen, 3,5 procent loonsverhoging en de jeugdschalen moeten verdwijnen in de nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar.

De vakbond CNV Vakmensen wil o.a. dat de interne leerschool moet terugkomen, 3,5 procent loonsverhoging en de jeugdschalen moeten verdwijnen in de nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar. 

Met de cao-voorstellen voor de metalektro wil CNV Vakmensen meer focus op de toekomst. ‘Met het oog op de huidige technologische en sociale ontwikkelingen is het van belang dat werknemers zich ook kúnnen ontwikkelen en zeggenschap hebben over hun eigen loopbaan’ Met het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel is het belangrijk dat de sector aantrekkelijk wordt en blijft. Werknemers hebben recht op waardering, wat zich uit in een goede loonsverhoging die aansluit bij de huidige economische voorspoed. Daarnaast dient er meer aandacht zijn voor het gezond bereiken van de pensioendatum en het perspectief voor jongeren", zo vat onderhandelaar Loes Bezemer de kern van de cao-voorstellen samen. De onderhandelingen starten op 28 maart.  

Toekomstbestendig

‘Maar juist omdat de sector zo enorm in beweging is, telt ook zwaar dat de werknemers zich kunnen ontwikkelen. Via een individuele leerrekening willen we die ontwikkeling schragen. Zodat de werknemer zich verder kan bekwamen in het huidige werk, of zelfs buiten de sector. Werknemers dienen de regie en zeggenschap te hebben over hun eigen loopbaan.’

"Het is in het belang van werkgever én werknemer dat de sector toekomstbestendig wordt. Om die reden willen wij scholingsvouchers continueren, maar daarnaast leerambassadeurs introduceren: ervaren werknemers die hun onervaren collega’s de kneepjes bij brengen. De interne leerschool moet weer worden ingevoerd in de branche. Ervaren en onervaren werknemers profiteren daarvan, vanwege de tweezijdige uitwisseling van kennis. Dat werkt als een magneet voor de werknemers die de bedrijven nu zo naarstig zoeken", zo duidt onderhandelaar Loes Bezemer de paragraaf ‘toekomstbestendig’ in de cao-voorstellen van CNV Vakmensen.  

Oog voor alle levensfases

Laat werknemers in iedere levensfase tot hun recht komen. We willen afspraken maken zodat oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen bereiken en jongere werknemers een toekomstperspectief krijgen vanwege een vaste baan. Een minder zwaar werkpakket tegen geringere beloning, maar wel met volledige pensioenopbouw zou daarvoor de ruimte kunnen bieden.  

Gelijke rechten

De onlogische verschillen tussen werknemers met een flexibel of een vast arbeidscontract wil CNV Vakmensen in de nieuwe cao kwijt zijn: "Gelijk werk moet gelijk worden beloond", verduidelijkt Bezemer. "En daarnaast moet het aantal flexcontracten worden teruggeschroefd. Daarom willen wij dat flexcontracten na negen maanden automatisch een vast contract worden."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding