Kleine bedrijven hebben moeite met nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet verplicht ondernemers sinds juli om preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven hier niet goed raad mee weten.

Ondernemers kregen van het kabinet een jaar lang de tijd om zich op de nieuwe arbo-regels voor te bereiden. Bij veel bedrijven is dat er niet van gekomen. Sinds 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe wet gehandhaafd. Bedrijven moeten voortaan verplicht een basiscontract afsluiten met een Arbodienst. Ook moeten ze iemand in de eigen organisatie aanstellen als preventiemedewerker. Deze moet in de gaten houden of het werk dat collega’s moeten verrichten lichamelijk niet te zwaar is. Verder krijgt de bedrijfsarts een prominentere rol en zijn spreekuren voortaan verplicht. 

Rake klappen

Voldoen ondernemers hier niet aan dan kunnen ze rake klappen krijgen. Bijvoorbeeld dat een bedrijf het salaris van zieke medewerker volledig moet blijven doorbetalen. Directeur Titus Kramer van verzuimspecialist Capability: ‘Zeker in deze tijd van personele schaarste is het voor MKB-ers van het grootste belang om het eigen personeel voldoende aandacht te geven. Uit onze cijfers blijkt dat 70 procent van de ziekmeldingen niets te maken heeft met ‘ziek zijn’. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is om je werknemers tevreden te houden. Verzuimopvolging is bij veel bedrijven vaak de taak van de direct leidinggevende van de zieke werknemer. Die leidinggevende is daarvoor totaal niet getraind. Het is veel effectiever als bedrijven hiervoor een Arbodienst in de arm nemen. Daartoe worden ze nu verplicht door de nieuwe wet.

Een snelle rondgang op internet leert ons dat zo’n abonnement volgens HR Navigator tussen de 80 en 120 euro per werknemer per jaar kost. Dat is ongeveer 0,3 procent van de loonsom op jaarbasis. Er zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk met arbodienstverleners. HR Navigator noemen de twee belangrijkste.

Als eerste een all-in abonnement. Met een all-in abonnement weet je precies wat je per jaar aan kosten kwijt bent voor je arbodienst: je betaalt namelijk een vast bedrag per medewerker per jaar. De kosten voor een abonnement variëren tussen de 80 en 120 euro. Deze bedragen zijn vaak inclusief de aansluitkosten van een arbodienst.

Abonnement

Ook is er een Verrichtingen-abonnement. Dan betaal je een basisbedrag zodat je bent aangesloten op het verzuimregistratiesysteem van de arbodienst. Dit bedrag is meestal een paar tientjes per medewerker per jaar. Daarnaast betaal je voor iedere verrichting van een professional – een bedrijfsarts of casemanager bijvoorbeeld. Bij deze vorm van dienstverlening weet je niet precies wat je kwijt bent op jaarbasis, maar met een gemiddeld ziekteverzuim kom je uit op hetzelfde bedrag: tussen de 80 en 100 euro per medewerker per jaar. De hoogte van het ziekteverzuim is per branche verschillend, waardoor de genoemde bedragen kunnen afwijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Kleine bedrijven hebben moeite met nieuwe Arbowet - Automobielmanagement.nl

Kleine bedrijven hebben moeite met nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet verplicht ondernemers sinds juli om preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven hier niet goed raad mee weten.

Ondernemers kregen van het kabinet een jaar lang de tijd om zich op de nieuwe arbo-regels voor te bereiden. Bij veel bedrijven is dat er niet van gekomen. Sinds 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe wet gehandhaafd. Bedrijven moeten voortaan verplicht een basiscontract afsluiten met een Arbodienst. Ook moeten ze iemand in de eigen organisatie aanstellen als preventiemedewerker. Deze moet in de gaten houden of het werk dat collega’s moeten verrichten lichamelijk niet te zwaar is. Verder krijgt de bedrijfsarts een prominentere rol en zijn spreekuren voortaan verplicht. 

Rake klappen

Voldoen ondernemers hier niet aan dan kunnen ze rake klappen krijgen. Bijvoorbeeld dat een bedrijf het salaris van zieke medewerker volledig moet blijven doorbetalen. Directeur Titus Kramer van verzuimspecialist Capability: ‘Zeker in deze tijd van personele schaarste is het voor MKB-ers van het grootste belang om het eigen personeel voldoende aandacht te geven. Uit onze cijfers blijkt dat 70 procent van de ziekmeldingen niets te maken heeft met ‘ziek zijn’. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is om je werknemers tevreden te houden. Verzuimopvolging is bij veel bedrijven vaak de taak van de direct leidinggevende van de zieke werknemer. Die leidinggevende is daarvoor totaal niet getraind. Het is veel effectiever als bedrijven hiervoor een Arbodienst in de arm nemen. Daartoe worden ze nu verplicht door de nieuwe wet.

Een snelle rondgang op internet leert ons dat zo’n abonnement volgens HR Navigator tussen de 80 en 120 euro per werknemer per jaar kost. Dat is ongeveer 0,3 procent van de loonsom op jaarbasis. Er zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk met arbodienstverleners. HR Navigator noemen de twee belangrijkste.

Als eerste een all-in abonnement. Met een all-in abonnement weet je precies wat je per jaar aan kosten kwijt bent voor je arbodienst: je betaalt namelijk een vast bedrag per medewerker per jaar. De kosten voor een abonnement variëren tussen de 80 en 120 euro. Deze bedragen zijn vaak inclusief de aansluitkosten van een arbodienst.

Abonnement

Ook is er een Verrichtingen-abonnement. Dan betaal je een basisbedrag zodat je bent aangesloten op het verzuimregistratiesysteem van de arbodienst. Dit bedrag is meestal een paar tientjes per medewerker per jaar. Daarnaast betaal je voor iedere verrichting van een professional – een bedrijfsarts of casemanager bijvoorbeeld. Bij deze vorm van dienstverlening weet je niet precies wat je kwijt bent op jaarbasis, maar met een gemiddeld ziekteverzuim kom je uit op hetzelfde bedrag: tussen de 80 en 100 euro per medewerker per jaar. De hoogte van het ziekteverzuim is per branche verschillend, waardoor de genoemde bedragen kunnen afwijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding