Het resultaat staat onder druk voornamelijk door achterblijvende omzet en hogere kosten, mede als gevolg van het omschakelen van de markt naar nieuwe emissieregels maar ook door hogere loonkosten. De omzet bleef met 856,2 miljoen vrijwel stabiel vergeleken met vorig jaar terwijl de leaseportefeuille met ruim 12 procent toenam naar 12.379 contracten per eind september. De verwachting is ook dat Stern het resultaat voor belastingen van Q4-2017 (2,3 miljoen euro) in Q4-2018 niet zal evenaren. 

Leasevloot

Stern haalde in het afgelopen kwartaal een marktaandeel bij personenauto’s van 5,3 procent terwijl dat vorig jaar nog 5,8 procent was. Bij bedrijfswagens daalde het marktaandeel van 7,7 naar 7,5 procent. Henk van der Kwast, directievoorzitter: "Onze leasevloot groeide dit kwartaal opnieuw harder dan de markt, vooral als gevolg van leasecontracten die door onze dealers werden aangebracht. Dit bewijst eens te meer dat de geïntegreerde propositie die Stern voorstaat werkt. De totale resultaten tot en met het derde kwartaal stemmen ons echter ontevreden. Hogere loonkosten en sociale lasten in combinatie met een stijging van het aantal fte’s en de omschakeling van de markt op nieuwe emissieregels drukken dit jaar zwaar op onze resultaten. De ingezette harmonisatie van processen, realisatie van slimme digitale oplossingen, kostenbesparingen en een nieuw marktevenwicht na invoering van WLTP zal hierin na 2018 verandering brengen." 

WLPT systematiek

Stern verkocht in het afgelopen kwartaal wel meer auto’s maar voor een lagere gemiddelde verkoopprijs exclusief BPM. Ondanks de lagere verkoopprijs van de auto’s exclusief BPM nam de gemiddelde BPM per auto wel met 4,6 procent toe ten opzichte van 2017. Dit effect (hogere BPM) zal zich met ingang van het vierde kwartaal 2018 nog duidelijker manifesteren als gevolg van de vanaf 1 september 2018 geldende nieuwe WLTP systematiek van meten van de CO2 uitstoot van auto’s. "Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe systematiek de BPM met gemiddeld 11 procent verhoogt. De staatssecretaris heeft aangegeven niet voornemens te zijn de BPM tabellen op korte termijn aan te passen, ondanks de toezegging bij de totstandkoming van de nieuwe BPM wet dat deze per saldo geen nadelig effect voor de consument zou hebben," aldus het kwartaalbericht.

Vestigingen

Medio 2017 is het aantal vestigingen van SternPoint met zes uitgebreid. In Q2-2018 is de vestiging te Geldrop gesloten. In Q4-2018 en Q1-2019 worden drie bestaande vestigingen (in Amsterdam Noord, West en Zuidoost) in Amsterdam gesloten, omdat de activiteiten worden verplaatst naar de bestaande grote vestiging in Amstelveen en een nieuwe grote vestiging in Amsterdam West.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding